841 41 41 41

Generali cestovní pojištění do ČR

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty na 1-365 dní
 • pro cesty po České republice
 • pro turistické cesty
 • při provozování zimních i letních druhů sportovní činnosti (viz. definice sportů)

Pojištění nelze sjednat:

 • pro případ, kdy je pojistníkem právnická osoba nebo OSVČ

Základní varianty pojištění:

 • HOME EXKLUZIV– obsahuje úrazové pojištění (trvalé následky úrazu do 500.000 Kč a smrt úrazem do 500.000 Kč), pojištění zavazadel (do 30.000 Kč), pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu třetí osobě  (na zdraví do 1 mil. Kč, na majetku do 1 mil. Kč, finanční náhrada ušlého zisku 50.000 Kč) a připojistit si lze provozování sportovní činnosti (viz definice sportů).

Limity pojistného plnění:

Rozsah pojištění
HOME EXKLUZIV
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu 500.000 Kč
Trvalé následky úrazu 500.000 Kč
Odpovědnost za škodu
Na zdraví jiné osoby 1.000.000 Kč
Na majetku jiné osoby 1.000.000 Kč
Za ušlý zisk jiné osoby 50.000 Kč
Pojištění osobních věcí
Osobní věci a zavazadla 30.000 Kč
Zpoždění, poškození a ztráta při přepravě 5.000 Kč

K základnímu pojištění lze připojistit:

Pojištění sportovní činnosti – vztahuje se na zimní i letní rekreační sporty (pojistitelné s příplatkem).

Definice sportů:

Pojištění sportovní činnosti:

 • platí i pro organizované soutěže, ale nevztahuje se na profesionální sportovce, za které se považují sportovci, pro které je provozování daného sportu zdrojem jejich příjmů, byť i částečných, a dále sportovci, kteří se zúčastní soutěží na celostátní či mezinárodní úrovni, i když nejsou za sportovní výkon honorováni;
 • lyžování (sjezdové i běžecké), jízda na snowboardu, hokej, bruslení, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech apod., plachtění, surfování, jachting, windsurfing , kanoistika, rekreační potápění s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech bezpečnostních a místních předpisů pro potápění (za dodržení stávajících podmínek zahrnuje pojištění i odpovídající přepravu do zdravotnického zařízení a hyperbarickou komoru – v případě pojistné události nutné dodat protokol o prošetření nehody příslušnými orgány apod.), ostatní sporty – vysokohorská turistika a pobyt v nadmořské výšce od 3 tis. do 5 tis. m n.m. (turistika s nutností pomůcek či chůze po náročném terénu – ledovec, firnová pole); horolezectví, skálolezectví, speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, ferraty (pro všechny stupně obtížnosti).

 

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění):

 • provozování jakéhokoliv létání (např. lety na rogallu, závěsné létání, bezmotorové a motorové létání, seskok padákem, parasailing, paragliding apod.) s výjimkou cest v registrovaném letadle určeném k přepravě osob v roli pasažéra;
 • účast na výpravách do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami (např. do hor nad 5000 m nad mořem, pralesa, pouště bez průvodce, do arktických nebo řídce osídlených oblastí, apod.) a na expedicích (např. na polárních výpravách, průzkumu jeskyní, apod.);
 • provozování motoristického sportu.

Pojistné podmínky: