Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Komplexní cestovní pojištění

Sezóna letních dovolených se blíží. Ať už se vydáte kamkoliv, měli byste mít uzavřené cestovní pojištění. Zaručí klidné spaní a možná ušetří i nemalé výdaje za případná ošetření. Spoustu českých turistů každoročně vsází pouze na kartičku pojištěnce neboli Evropský průkaz zdravotního pojištění. Díky němu sice mají v zemích EU (a také např. ve Švýcarsku či Chorvatsku) právo na lékařsky nezbytnou zdravotní péči, nelze ho ale uplatnit všude a nevztahuje se na všechna vyšetření.

Evropský průkaz pojištěnce nestačí

S Evropským průkazem pojištěnce tedy máte nárok na poskytnutí stejné zdravotní péče jako obyvatelé dané země. V některých zemích vám může být poskytnuta zdravotní péče bezplatně, jinde bude stanovena spoluúčast na léčbě pacienta. Soukromá zdravotnická zařízení, která se nachází v maximální blízkosti lyžařských areálů, Evropský průkaz pojištěnce v převážné většině případů neakceptují a požadují úhradu léčebných výloh přímo po pacientovi popřípadě po pojišťovně komerčního cestovního pojištění.


EPP dále nekryje náklady na transport zpět do ČR v případě, že pacient nemůže využít původně plánované dopravy, ať už z důvodu dlouhodobější hospitalizace či nutnosti speciálního zdravotnického doprovodu během cesty (lékař, sestra). Repatriace velmi často patří mezi nutnou a nákladnou položku v souvislosti s poraněním při zimních sportech (zlomeniny končetin, přetrhané vazy, poranění páteře či hlavy). Komplikace související s neakceptací EPP se stávají také v souvislosti s horskou záchrannou službou, kdy jsou náklady v případě nesjednaného cestovního pojištění požadovány přímo po klientovi. Doporučujeme vám se před odjezdem podrobně informovat o limitech a krytích EPP v jednotlivých státech Evropské unie na pobočce své zdravotní pojišťovny. Zároveň doporučujeme základní zákonné pojištění vždy doplnit komplexním cestovním pojištěním.

CEstovní pojištění od 11 Kč na den

Komplexní cestovní pojištění

Kvalitní a komplexní cestovní pojištění je základem klidné dovolené. Cena v řádu desítek korun denně vám kromě lékařské péče dodá i pocit jistoty. Pokud váháte nad širokou nabídkou pojišťoven, můžete je porovnat v on-line kalkulačce cestovního pojištění. Na jednom místě máte kompletní přehled všech pojistek. A tu nejvýhodnější si navíc můžete ihned sjednat.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh:

Základní součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, které chrání před nečekanými výdaji za léčbu v případě akutního onemocnění nebo úrazu, jež vyžadují neodkladné léčení v zahraničí, a to s možností až neomezeného krytí.

  • pojištění asistenčních služeb, právní asistence:

Asistenční služby zahrnují poskytování rad a informací pojištěnému při událostech souvisejících s cestou či pobytem v zahraničí. AXA Assistance poskytuje informace zejména telefonicky, a to nepřetržitě 24 hodin denně v několika světových jazycích. Předmětem pojištění právní asistence je ochrana oprávněných zájmů pojištěného, a to zejména při trestním nebo přestupkovém řízení po dopravní nehodě nebo v případě vzniku nároku na náhradu škody nebo újmy.

  • úrazové pojištění:

Rozšíření cestovního pojištění o úrazové pojištění zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, smrt na následky úrazu a odškodné. Pojistné plnění je vypláceno pojištěnému po návratu z cesty nebo případně pozůstalým osobám. V případě, že již máte úrazové pojištění např. u životního pojištění, pojistné plnění se sčítá a můžete jej čerpat současně od několika i různých pojišťoven.

  • pojištění zavazadel:

Vztahuje se na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty. Nárok na pojistné plnění vzniká při poškození, zničení nebo odcizení zavazadel (popř. jejich obsahu) krádeží vloupáním či loupeží, včetně ztráty nebo odcizení osobních dokladů.

  • připojištění storno cesty:

Pokrývá stornovací poplatky, které musíte uhradit cestovní kanceláři nebo poskytovateli služeb při zrušení cesty, letenky, jízdenky a samostatně objednaného ubytování. Současně kryje i náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení již započaté cesty a kompenzaci za každý den nevyužité dovolené, pokud je cesta ukončena ze závažných důvodů. Pojištění storna cesty je možné sjednat během 14 dnů od zakoupení zájezdu, pokud je pojištění sjednáváno více než 30 dní před odjezdem. Kupujete-li zájezd méně než 30 dní před odjezdem, musíte připojištění storna sjednat v týž den.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ