841 41 41 41

Direct povinné ručení

Povinné ručení je možné sjednat v pěti variantách:

 • Od 15. června 2015 se Triglav pojišťovna mění na DIRECT pojišťovnu.

Limity krytí (v Kč)
Na újmu na zdraví Na škodu na majetku Na jiné újmy
50 mil. 50 mil. 50 mil.
100 mil. 100 mil. 100 mil.
150 mil. 150 mil. 150 mil.
200 mil. 200 mil. 200 mil.
250 mil. 250 mil. 250 mil.

Součástí pojištění je základní asistence, která obsahuje:

 • asistenční službu ZÁKLAD pro případ nehody vozidla, rozsah asistence ČR a Evropa
 • limit krytí ve výši 2.000 Kč

Základní asistence

Pro případ, že je Vaše auto nepojízdné, Vám nabízí Základní asistenční služba možnost využít:

 • Služby dispečinku 24 hodin denně
 • Příjezd a práci mechanika na místě
 • Vyproštění vozidla, pokud uvíznete – Odtah a úschovu auta
 • Právní asistenci při dopravní nehodě do výše zvolitelného limitu
 • V zahraničí se dále jedná o  náklady na repatriaci vozidla do ČR – opravu v servisu do 7000 Kč – případné sešrotování do 3000 Kč

Dále můžete do výše zvoleného limitu jednou ročně využít jednu z následujících možností:

 • Ubytování v místě servisu
 • Dopravu do servisu
 • Náhradní dopravu do cílové destinace či domů
 • Náhradní vozidlo na cestu do cílové destinace či domů

K povinnému ručení lze sjednat doplňková připojištění:

Pojištění skel

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 600 Kč
10.000 Kč 1.200 Kč
15.000 Kč 1.800 Kč
20.000 Kč 2.400 Kč
30.000 Kč 3.600 Kč
50.000 Kč 7.000 Kč
 • Při škodě na sklech v prvních třech měsících pojištění spoluúčast ve výši 50 %. Toto neplatí v případě, že je sjednáno i havarijní pojištění nebo pokud je vozidlo nové (datum uvedení vozidla do provozu není více než 5 dnů oproti datu počátku pojištění)
 • V rámci tohoto pojištění hradí pojišťovna opravu či výměnu čelních, bočních či zadních skel vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.
 • Pojišťovna uhradí opravu či výměnu skla v případě jakékoliv nahodilé škody, která nevznikla jedním ze způsobů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách, zejména následkem opotřebení, při montáži či vlivem pnutí karoserie.
 • V rámci tohoto pojištění nejsou hrazena ta skla, která jsou uvedena ve výlukách, zejména střešní skla, zpětná zrcátka nebo boční a zadní skla autobusů a trolejbusů.

Úrazové pojištění řidiče

Limit pojistného krytí Roční pojistné/sedadlo
100.000 Kč 100 Kč
200.000 Kč 150 Kč
300.000 Kč 225 Kč
400.000 Kč 300 Kč
500.000 Kč 375 Kč
600.000 Kč 450 Kč
700.000 Kč 525 Kč
800.000 Kč 600 Kč
900.000 Kč 675 Kč
1.000.000 Kč 750 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem.
 • Územní platnost pojištění je shodná s územní platností základního pojištění vozidla.
 • Lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3 500 kg (mimo Multikáry a Avie 21).

Úrazové pojištění cestujících

Limit pojistného krytí Roční pojistné
Osobní vozidla do 3,5 t do 5 sedadel Osobní vozidla do 3,5 t nad 5 sedadel
100.000 Kč 100 Kč 120 Kč
200.000 Kč 150 Kč 180 Kč
300.000 Kč 225 Kč 270 Kč
400.000 Kč 300 Kč 360 Kč
500.000 Kč 375 Kč 450 Kč
600.000 Kč 450 Kč 540 Kč
700.000 Kč 525 Kč 630 Kč
800.000 Kč 600 Kč 720 Kč
900.000 Kč 675 Kč 810 Kč
1.000.000 Kč 750 Kč 900 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem.
 • Územní platnost pojištění je shodná s územní platností základního pojištění vozidla.
 • Pojistné částky pro jednotlivá pojistná nebezpečí sjednaná v pojistné smlouvě jsou horní hranicí plnění pro každou přepravovanou osobu a pro každou pojistnou událost.
 • Lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3 500 kg (mimo Multikáry a Avie 21).

Pojištění úmrtí obou rodičů ve vozidle

 • Toto pojištění se snaží řešit finanční aspekty situace, kdy při provozování vozidla dojde ke smrti obou rodičů nezletilých dětí, které tak mohou zůstat nezaopatřeny. Jejich opatrovníkům vyplatíme obnos tak, aby uvedené děti byly hmotně zajištěny.
 • Obnos bude vyplacen dle rozhodnutí opatrovnického soudu opatrovníkům pozůstalých dětí, jež nenabyly způsobilosti se samostatně živit. Tento obnos bude rozdělen mezi všechny oprávněné děti ve stejném poměru.
 • Lze sjednat pro osobní, nákladní vozidla do 3 500 kg (mimo Multikáry a Avie 21) a obytné automobily do 8 000 kg.
Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000.000 Kč 500 Kč

Pojištění zavazadel

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 250 Kč
10.000 Kč 500 Kč
20.000 Kč 1.000 Kč
30.000 Kč 1.500 Kč
40.000 Kč 2.000 Kč
50.000 Kč 2.500 Kč
60.000 Kč 3.000 Kč
70.000 Kč 3.500 Kč
80.000 Kč 4.000 Kč

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby patřící osobám cestujícím ve vozidle, které jsou uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru vozidla, v uzavíratelné schránce v palubní desce, v uzamčeném střešním boxu či která leží na sedadle po dobu provozu vozidla. Dále také dětské autosedačky.

 • Lze sjednat pro osobní, nákladní vozidla do 3 500 kg (mimo Multikáry a Avie 21), obytné automobily do 8 000 kg, tahače návěsů a další viz VPP.

Základní asistence

Cena závisí na zvoleném limitu plnění asistenční služby, na zvoleném územním rozsahu: ČR nebo ČR a zahraničí, dále na rozsahu služeb: asistence pouze při dopravní nehodě nebo asistence při dopravní nehodě a poruše vozidla. Pratí pro vozidla do 3,5t.

Územní rozsah Rozsah Limit ČR* Limit zahraničí* Roční pojistné
ČR + zahraničí Nehoda 2.000 Kč 4.000 Kč ZDARMA
ČR + zahraničí Nehoda 3.000 Kč 6.000 Kč 72 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 4.000 Kč 8.000 Kč 96 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 5.000 Kč 10.000 Kč 110 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 10.000 Kč 20.000 Kč 200 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 2.000 Kč 4.000 Kč 150 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 3.000 Kč 6.000 Kč 216 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 4.000 Kč 8.000 Kč 288 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 5.000 Kč 10.000 Kč 350 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 10.000 Kč 20.000 Kč 700 Kč

*Limit se vztahuje na tyto poskytované služby:

 • Právní asistence
 • Příjezd a práce mechanika
 • Vyproštění vozidla
 • Odtah vozidla
 • Úschova vozidla

Náhradní vozidlo

Pojištění poskytnutí náhradního vozidla v případě opravy vozidla z důvodu dopravní nehody, vandalismu, přírodního nebezpečí či poruchy v závislosti na rozsahu sjednané asistenční služby dle pojistné smlouvy, v jejichž důsledku je pojištěné vozidlo nepojízdné. Poskytnutí náhradního vozidla bude uhrazeno pouze v případě splnění všech těchto podmínek:

 • Škoda na vozidle byla šetřena místní policií, pokud to platný předpis nařizuje;
 • Oprava vozidla proběhla v opravně odsouhlasené námi nebo asistenční společností;
 • Výše půjčovného bude odpovídat cenám obvyklým v daném místě a čase pro danou kategorii a třídu náhradního vozidla;
 • Výše půjčovného bude prokázána účetním dokladem vystaveným osobou, která má oprávnění provozovat autopůjčovnu.

Náhradní vozidlo lze pojistit pouze pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 t.

Územní rozsah Rozsah Počet dnů zapůjčení Roční pojistné
ČR + zahraničí Nehoda 3 dny 72 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 5 dnů 120 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 10 dnů 204 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 3 dny 216 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 5 dnů 360 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 10 dnů 612 Kč

Drobné závady

Smyslem této asistenční služby je pomoc v níže uvedených konkrétních případech, jež se týkají pojištěného vozidla. V případě:

 • defektu pneumatiky;
 • vybití akumulátoru;
 • nepojízdnosti vozidla důsledkem spotřebování paliva nebo načerpáním nevhodného paliva (záměny či doplnění paliva);
 • znemožnění přístupu do vozidla způsobeným ztrátou klíčů, jejich zlomením v zámku či jejich ponecháním v uzamčeném vozidle (zabouchnutí či ztráta klíčů).

Drobné závady lze pojistit pouze pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 t.

Územní rozsah Limit krytí Roční pojistné
ČR + zahraničí 3.000 Kč 30 Kč

Pojistné podmínky: