Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení: živel - tíha sněhu a námraza

Zimní období spolu přináší spoustu rizik, která se dotýkají mnoha oblastí našeho života. A s tím jsou spojeny i časté pojistné události, ať už se jedná o úrazové pojištění, pojištění domácnosti a nemovitosti nebo vozidel. Jedním z velmi častých spojení, která jsou v zimě na internetu vyhledávána, je i Povinné ručení: živel - tíha sněhu a námraza. Tedy možnost připojištění na riziko živlu, konkrétně pak na tíhu sněhu a námrazy k povinnému ručení. A na to se společně podíváme v tomto článku.

Povinné ručení tíha sněhu a námraza

Definice

V první řadě bychom se měli podívat na to, jak je vlastně ,,tíha sněhu nebo námrazy" definována. Záleží samozřejmě na tom, v rámci jakého pojištění toto spojení vyhledáváte. Nicméně obecně se dá říci, že se jedná o destruktivní statické působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné či jiné konstrukce budov, na vozidlo apod.

Jak se bránit?

Nejlepším způsobem je samozřejmě, pokud se snažíte vzniku rizika předcházet. Bohužel ne vždy je to možné a ve spojení s událostmi způsobenými působením přírodních živlů, to v podstatě platí dvojnásob. Proto je v tomto případě tou nejlepší možnou ochranou sjednání pojištění. A jaká pojištění jsou vhodná pro případ, že pád sněhu a námrazy poškodí vaše vozidlo?

Toto riziko může být součástí:

  • Krytí z pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
  • Krytí z připojištění k Povinnému ručení: živel - tíha sněhu a námraza
  • Krytí z havarijního pojištění (allrisk)

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Toto pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit třetí osobě na majetku či zdraví jako vlastník, správce či nájemce nemovitosti. Pokud tedy spadne sníh ze střechy a poškodí vaše zaparkované vozidlo, budete vy tou třetí osobou a za škodu bude odpovídat vlastník nemovitosti a měla by být kryta z jeho pojištění. Ovšem lze očekávat, že s vyřízením škody budete mít poměrně dost starostí, vy sami musíte totiž vyhledat odpovědnou osobu a vyřešit s ní všechny potřebné náležitosti.

Povinné ručení: Živel - tíha sněhu a námraza

Připojištění k povinnému ručení: živel - tíha sněhu a námraza je také řešením, jak své vozidlo chránit proti přírodním živlům, pád sněhu či námrazy nevyjímaje. Toto připojištění si můžete sjednat za pár stokorun ke svému povinnému ručení u většiny pojišťoven, přehled získáte zde. Ovšem při sjednávání si důkladně prostudujte pojistné podmínky tohoto připojištění, ne všechny produkty připojištění živelních rizik se vztahují i na pád a tíhu sněhu a námrazy.

Havarijní pojištění

Poslední možností je sjednání havarijního pojištění pro vaše vozidlo, ideálně ve variantě allrisk, případně v takovém rozsahu, který zahrnuje i živelní pojištění. Tato varianta je zřejmě největší jistotou, že bude v případě poškození vašeho vozidla tíhou sněhu či námrazy, skutečně poskytnuto adekvátní pojistné plnění a to do výše pojistné částky, tedy aktuální hodnoty vozidla. Navíc v rámci této pojistné události vyřeší pojišťovna vše za vás, nemusíte dohledávat, kdo je za škodu odpovědný.

Poradíme vám!

Nevíte si rady? Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem či na online chatu a my vám rádi pomůžeme vybrat vhodný produkt, který bude pro vás, vaše vozidlo a všechny okolnosti tím nejvhodnějším pojištěním.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ