Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pomoc klientům v případě zjištění prodlevy v pojištění vozidla

Připravili jsme pro vás několik tipů, jak postupovat při komunikaci s ČKP.  Níže najdete informaci, jak postupovat, když obdržíte výzvu k úhradě za nepojištěné dny či tipy, jak řešit situace, když jsou penále neoprávněné.

Rozdíl mezi povinném ručení a havarijním pojištění

Povinnost pojištění vozidla

Od 1. 1. 2018 musí být každé vozidlo zapsané v registru silničních vozidel pojištěno, s výjimkou doby, kdy je zapsáno jako vyřazené z provozu (,,depozit"), nebo doby, kdy je odcizeno.

Klient zjistil, že neměl pojištěné vozidlo, a zatím mu od ČKP nepřišla výzva k úhradě

Nejlepší postup je počkat - pojišťovny zasílají data o pojistných smlouvách do ČKP s určitým prodlením (ze zákona to může být až 1 měsíc). ČKP následně vystaví předpis příspěvku a zašle výzvu k úhradě doporučeně poštou sama. Klient nemusí v této souvislosti vyvíjet žádnou aktivitu. Případy jsou zpracovávány postupně a distribuovány cca do 4-5 měsíců po zániku pojištění.

Klient již obdržel výzvu k úhradě příspěvku (postupy při řešení námitek)

Vždy je potřeba uvést číslo případu / VS, které je na každém dopisu od ČKP uvedeno v levém horním rámečku.

Nebyl klient vlastníkem ani provozovatelem vozidla?

V takovém případě je zápis v registru silničních vozidel pravděpodobně neaktuální. Pokud klient doloží doklad prokazující tuto skutečnost (např. kopii kupní smlouvy, darovací smlouvy apod.), ČKP případ ukončí a bude klienta informovat (poštou nebo e-mailem).

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Bylo vozidlo v nárokovaném období pojištěno?

  • Pokud nám klient pošle číslo zelené karty a ideálně i kopii zelené karty, ČKP bude existenci pojištění prověřovat u pojišťovny (protokol P7).
  • Pokud bude klient vše řešit se svou pojišťovnou a ta mu potvrdí existenci pojištění, nebyla zřejmě ze strany pojišťovny dodána do ČKP data včas nebo byla chybná = je potřeba zkontrolovat v pojistné smlouvě údaje o vozidle (RZ, VIN, č. TP). V takovém případě je potřeba, aby pojišťovna zajistila opravu dat a co nejrychleji je poslala do ČKP (protokol P1).
  • Po obdržení informací od pojišťovny (buď P7, nebo P1) ČKP případ ukončí a bude klienta informovat (poštou nebo e-mailem).

Neprovozování vozidla

Tuto námitku již není možné uplatnit. Od 1. 1. 2018 musí být vozidlo pojištěno po celou dobu, kdy je zapsáno v registru silničních vozidel, bez ohledu na to, zda jezdí, nebo je někde odstaveno. Pokud klient vozidlo nepoužívá a nechce platit pojištění, je potřeba vyřadit vozidlo z provozu na registru vozidel (,,depozit").

Bylo vozidlo odcizeno?

Je potřeba, aby klient poslal do ČKP oznámení odcizení Policii ČR nebo jiný dokument, ze kterého bude odcizení vyplývat. ČKP poté případ ukončí a bude klienta informovat (poštou nebo e-mailem).

Komunikační kanály do ČKP

Webový portál na: www.ckp.cz/prispevek (pro řešení konkrétních případů)
E-mail: prispevek@ckp.cz (jen pro obecné dotazy)
Telefon: 221 772 773 (v pracovní dny od 8:00 do 18:00)
Poštovní adresa: Česká kancelář pojistitelů, poštovní přihrádka 28, 746 01 Opava 1

Tip:

V případech uvedených pod body 3 a 5 se nedotazujte na telefon ani jakýkoli e-mail do ČKP (touto cestou se vše zpomaluje); ideální je, když klient pošle dokumenty přes webový portál.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Zdroj: www.ckp.cz