Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB pojištění stavby – Náš domov

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a stavby?

Zatímco pojištění domácnosti zahrnuje movité věci, které vlastníte a které tvoří vybavení a zařízení domácnosti – více informací o pojištění domácnosti naleznete zde, u pojištění stavby máte pojištěny konkrétní stavby, jako je rodinný dům, byt, garáž, chata.

Jinými slovy, pokud obrátíte dům vzhůru nohama, to co z něj vypadne, spadá pod pojištění domácnosti. Vše ostatní, pevně spojené se stavbou, patří k pojištění stavby.

Varianty pojistné ochrany

Standard Dominant Premiant
Základní pojistná nebezpečí požár, kouř, vichřice, tíha sněhu, úder blesku, náraz vozidla, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, mráz, výbuch, krupobití, pád letadla, sklo all risk, zemětřesení, vodovodní škoda, pád stromů a stožárů
Odcizení a vandalismus volitelné  ANO  ANO
Povodeň a záplava volitelné, dle místa  pojištění a povodňových zón  volitelné, dle místa  pojištění a povodňových zón  volitelné, dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služby ANO ANO ANO
Zkrat, přepětí a podpětí volitelné ANO ANO
Kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu ANO ANO ANO
Ekologické zvýhodnění ANO ANO ANO
Poškození fasády živočichy ANO ANO
Atmosférické srážky ANO ANO
Technická porucha ANO
Ztráta vody ANO

V pojištění majetku si lze vybrat různou výši spoluúčasti:

 • 500 Kč
 • 1.000 Kč
 • 5.000 Kč
 • 10.000 Kč

Doplňková připojištění

Odcizení a vandalismus

Pojistné nebezpečí odcizení a vandalismus lze volitelně sjednat k variantě Standard, ve variantách Dominant a Premiant jsou zahrnuty již v ceně pojištění.

Sublimity pojištění

Limity pro věci Vedlejší stavby (na místě pojištění)* Stavební materiál, stavební mechanizace a zařízení na staveništi Závady na vodovodním zařízení
Standard 5% z PČ hlavní stavby, max. 100.000 Kč 100.000 Kč (mimo odcizení) 15.000 Kč
Dominant 5% z PČ hlavní stavby, max. 100.000 Kč
Premiant 5% z PČ hlavní stavby

*Limity pojistného plnění neplatí, je-li předmětem pojištění jednotlivě specifikovaná vedlejší stavba s vlastní pojistnou částkou.

Limit pro pojistné nebezpečí Zkrat, přepětí a podpětí Sklo all risk Atmosférické srážky Poškození fasády živočichy Ztráta vody Technická porucha
Standard 20.000 Kč 20.000 Kč
Dominant 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč
Premiant 100.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč

TIP: Pokud má stavba v průkazu energetické náročnosti (PENB) uvedenou kategorii A nebo B, zvyšují se limity o 50 % bez navýšení pojistného!

Limity pro místo pojištění + odcizení Stavební materiál, stavební mechanizace nebo zařízení na staveništi Další bonusy a kompenzace Finanční kompenzace za nemajetkovou újmu (psychická újma) Ekologické zvýhodnění
Uzavřený prostor Oplocený pozemek patřící ke stavbě
Standard 70.000 Kč 30.000 Kč Standard 50.000 Kč 10% z PČ hlavní stavby, max. 200.000 Kč
Dominant Dominant
Premiant Premiant

Povodeň a záplava

Toto pojistné nebezpečí se sjednává vždy volitelně v závislosti na místo pojištění a povodňové zóny.

Pojistné nebezpečí povodeň a záplava se sjednává s čekací dobou v délce 10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Asistenční služby

 • Odemknutí dveří – zajistí zámečníka, který vám odemkne vchodové dveře bytu při zabouchnutí, zalomení klíče v zámku nebo ztrátě klíčů.
 • Odstranění havarijního stavu – v případě havárie k vám obratem přijede technická pomoc. Zajistí odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, plynařské, sklenářské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace.
 • Oprava tepelného čerpadla a klimatizace – zajištění odborné pomoci při poruše klimatizace nebo tepelného čerpadla.
 • Informace a poradenství – poradíme, jak postupovat v případě pojistné události.
 Asistenční služby Limit na 1 PU Limit na rok
Informace a poradenství bez limitu bez limitu
Odemknutí dveří 7.000 Kč 2 x
Oprava tepelného čerpadla a klimatizace 7.000 Kč 2 x
Odstranění havarijního stavu 7.000 Kč 2 x

Zkrat, přepětí a podpětí

Pojištění zkratu a přepětí lze sjednat k variantě Standard, ostatní varianty toto pojištění obsahují automaticky).

Vztahuje se na škody vzniklé na elektroinstalaci, elektrospotřebičích a elektronických zařízeních, které jsou stavební součástí pojištěné stavby.

Poškození fasády živočichy

Pojištění pokrývá případy poškození zateplených fasád způsobené živočichy, např. oklováním, okousáním, vydrápáním.

Pozor! Pojištění nepokrývá škody způsobené živočichy na běžných fasádách (bez zateplení). Rovněž nepokrývá případy znečištění živočichy, které nebrání plné funkčnosti zateplené fasády.

Pojištění je součástní variant Dominant a Premiant. K varientě Standard nelze sjednat.

Atmosférické srážky

Kryje poškození způsobené zatečením atmosférických srážek nebo vody z tajícího sněhu do stavby.

Pojištění je součástní variant Dominant a Premiant. K varientě Standard nelze sjednat.

Technická porucha

V nejvyšší variantě Premiant jsou pojištěná elektronická zařízení (kotel, čerpadla, alarmy, solární panely atd.) pro případy rozbití nedopatřením, výrobní vadou nebo vadou materiálu. Jedná se o zařízení, které jsou stavebními součástí pojištěné stavby.

Nelze sjednat k jiné variantě než Premiant.

Ztráta vody

Vztahuje se na škody vzniklé ztrátou vody v příčinné souvislosti s vodovodní škodou.

Pojištění je součástní varianty Premiant a nelze sjednat k jiné variantě.

Pojištění občanské odpovědnosti

Zahrnuje pojištění odpovědnosti za ujmu z občanského života a v souvislosti s vlastnictvím staveb. Pojištění se vztahuje na všechny členy domácnostidomácí zvířata.

Volba pojistného limitu od 2 do 50 mil. Kč.

Jedna pojistná událost - do sjednaného limitu. Více pojistných událostí v roce - do dvojnásobku sjednaného limitu.

Možnost připojištění odpovědnosti dlouhodobého nájemce stavby (podmínka: stavba v ČR a délka nájmu více jak 3 měsíce).

Slevy

Obchodní sleva až 15 %

Sleva za souběh hlavních pojištění/věrnost 5 %

Sleva za roční četnost placení pojistného 3 %

Sleva za rozestavěnou stavbu na první pojistné období ve výši 30 % a v každém dalším roce výstavby bude sleva snížena o 5 %, max . však o 20 % za celou dobu trvání pojištění

Rady a tipy

Jak nejlépe ochránit stavbu?

 • Nezapomínejte na pravidelné kontroly komínů, plynových přípojek, kotlů apod.
 • Případy odcizení a vandalismu vždy nahlaste policii!
 • Doklady o rekonstrukci si vždy pečlivě uschovejte.
 • Nezapomeňte si nafotit veškeré úpravy a rekonstrukce.

Jak pojištění pomůže vyřešit havarijní stav?

Součástí pojištění jsou asistenční služby, které vám zajistí odbornou pomoc z oblasti elektrikářských, topenářských, instalatérských a kominických prací, deratizace, desinsekce a čištění kanalizace. Navíc vám asistenční služba pomůže najít zámečníka v případě, že si jednoduše zabouchnete dveře. Stačí zavolat na telefonní číslo: +420 466 100 777

Jak pojistit garáž nebo altánek na zahradě?

Všechny vedlejší stavby, které doplňují hlavní stavbu (rodinný dům), jako je např. samostatně stojící garáž, pergola, bazén, oplocení či hospodářská budova, máte automaticky pojištěny až do výše 5 % z pojistné částky hlavní stavby.

Pokud si sjednáte pojistnou ochranu ve variantě Standard nebo Dominant, je pojistné plnění za pojistnou událost na všech vedlejších stavbách omezeno na maximálně 100  000 Kč, pro variantu Premiant limit 100 000 Kč neplatí.

Pokud je vaše garáž součástí rodinného domu (je pod stejnou střechou), potom je zahrnuta do pojistné částky vašeho domu.

Proč pojistit pojištění odpovědnosti k majetku?

Pojištění odpovědnosti z běžného života vás ochrání v případě, že někomu jinému způsobíte újmu a to např. v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a provozem vaší domácnosti.

Příklady, kdy se pojištění odpovědnosti hodí:

 • pád omítky nebo střešní krytiny z vlastněné nemovitosti na procházející osobu nebo zaparkované auto
 • dopravní nehoda zaviněná pojištěným cyklistou
 • zranění osoby nebo zvířete způsobené psem pojištěného
 • újma způsobená dětmi třetím osobám
 • pád stromu z pozemku pojištěného na sousedův pozemek
 • vytopení souseda
 • poškození malby v pronajatých prostorech

Pojištění navíc platí kdekoli v Evropě a automaticky jsou pojištěni také všichni členové vaší domácnosti.

Pojistné podmínky: