Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB pojištění stavby – Náš domov

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a stavby?

Zatímco pojištění domácnosti zahrnuje movité věci, které vlastníte a které tvoří vybavení a zařízení domácnosti – více informací o pojištění domácnosti naleznete zde, u pojištění stavby máte pojištěny konkrétní stavby, jako je rodinný dům, byt, garáž, chata.

Jinými slovy, pokud obrátíte dům vzhůru nohama, to co z něj vypadne, spadá pod pojištění domácnosti. Vše ostatní, pevně spojené se stavbou, patří k pojištění stavby.

Varianty pojistné ochrany

Standard Dominant Premiant
Základní pojistná nebezpečí Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stožárů, tíha sněhu, vodovodní škoda, mráz, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla, sklo „all risk“.
Odcizení a vandalismus Volitelné  ANO  ANO
Povodeň a záplava Volitelné, dle místa  pojištění a povodňových zón  Volitelné, dle místa  pojištění a povodňových zón  Volitelné, dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služby Základní  Základní  Základní
Zkrat a přepětí Volitelné 20.000 Kč 100.000 Kč
Poškození fasády živočichy 20.000 Kč 100.000 Kč
Atmosférické srážky 20.000 Kč 100.000 Kč
Technická porucha 100.000 Kč
Ztráta vody 100.000 Kč

V pojištění majetku si lze vybrat různou výši spoluúčasti:

 • 500 Kč
 • 1.000 Kč
 • 5.000 Kč
 • 10.000 Kč

Nadstandardní a doplňková pojištění

Odcizení a vandalismus

Pojistné nebezpečí odcizení a vandalismus lze volitelně sjednat k variantě Standard, ve variantách Dominant a Premiant jsou zahrnuty již v cené pojištění.

Sublimity pojištění:

50 000 Kč celkem, pokud byly stavební materiál, stavební mechanizace nebo zařízení staveniště odcizeny z uzavřeného prostoru.

30 000 Kč celkem, pokud byly stavební materiál, stavební mechanizace nebo zařízení staveniště odcizeny z pozemku příslušejícímu k místu pojištění, opatřenému oplocením a uzamčenými vrat

Povodeň a záplava

Toto pojistné nebezpečí se sjednává vždy volitelně v závislosti na místo pojištění a povodňové zóny.

Pojistné nebezpečí povodeň a záplava se sjednává s čekací dobou v délce 10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Asistenční služby

 • Odemknutí dveří – zajistí zámečníka, který vám odemkne dveře při zabouchnutí nebo ztrátě klíčů.
 • Oprava elektrospotřebiče – zajistí servis elektrospotřebičů, které doma využíváte, jako je chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba s výjimkou mikrovlnné, varná deska nebo televize.
 • Odstranění havarijního stavu – v případě havárie k vám obratem přijede technická pomoc. Zajistí odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace, a materiál.
 • Informace a poradenství – poradíme, jak postupovat v případě pojistné události.
Standardní Nadstandardní
 Asistenční služby Limit na 1 PU Limit na rok Limit na 1 PU Limit na rok
Informace a poradenství bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Odemknutí dveří 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Oprava elektrospotřebiče 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Odstranění havarijního stavu 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Právní asistence 10.000 Kč 2 x 20.000 Kč 4 x
Roční pojistné zdarma 492 Kč

Zkrat a přepětí

Pojištění zkratu a přepětí lze sjednat k variantě Standard, ostatní varianty toto pojištění obsahují automaticky).

Vztahuje se na škody vzniklé na elektroinstalaci, elektrospotřebičích a elektronických zařízeních, které jsou stavební součástí pojištěné stavby.

Poškození fasády živočichy

Pojištění pokrývá případy poškození zateplených fasád způsobené živočichy, např. oklováním, okousáním, vydrápáním.

Pozor! Pojištění nepokrývá škody způsobené živočichy na běžných fasádách (bez zateplení). Rovněž nepokrývá případy znečištění živočichy, které nebrání plné funkčnosti zateplené fasády.

Pojištění je součástní variant Dominant a Premiant. K varientě Standard nelze sjednat.

Atmosférické srážky

Kryje poškození způsobené zatečením atmosférických srážek nebo vody z tajícího sněhu do stavby.

Pojištění je součástní variant Dominant a Premiant. K varientě Standard nelze sjednat.

Technická porucha

V nejvyšší variantě Premiant jsou pojištěná elektronická zařízení (kotel, čerpadla, alarmy, solární panely atd.) pro případy rozbití nedopatřením, výrobní vadou nebo vadou materiálu. Jedná se o zařízení, které jsou stavebními součástí pojištěné stavby.

Nelze sjednat k jiné variantě než Premiant.

Ztráta vody

Vztahuje se na škody vzniklé ztrátou vody v příčinné souvislosti s vodovodní škodou.

Pojištění je součástní varianty Premiant a nelze sjednat k jiné variantě.

Pojištění občanské odpovědnosti

Zahrnuje pojištění odpovědnosti za ujmu z občanského života i v souvislosti s vlastnictvím staveb. Pojištění se vztahuje na všechny členy domácnosti, domácí zvířata a můžete si ho vybrat ze více limitů krytí pojistného plnění.

Limity pojistného plnění Roční pojistné
2.000.000 Kč 730 Kč
4.000.000 Kč 920 Kč
6.000.000 Kč 1.120 Kč
10.000.000 Kč 1.355 Kč
15.000.000 Kč 1.640 Kč
25.000.000 Kč 1.984 Kč
50.000.000 Kč 2.401 Kč

K občanské odpovědnosti lze navíc sjednat Pojištění odpovědnosti nájemce stavby
platné až pro 3 místa pojištění.

Uvedené ceny jsou před započítáním slev.

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Slevy

Obchodní sleva až 15 %

Slava za souběh hlavních pojištění/věrnost 5 %

Sleva za roční četnost placení pojistného 3 %

Sleva za rozestavěnou stavbu na první pojistné období ve výši 30 % a v každém dalším roce výstavby bude sleva snížena o 5 %, max . však o 20 % za celou dobu trvání pojištění

Rady a tipy

Jak nejlépe ochránit stavbu?

 • Nezapomínejte na pravidelné kontroly komínů, plynových přípojek, kotlů apod.
 • Případy odcizení a vandalismu vždy nahlaste policii!
 • Doklady o rekonstrukci si vždy pečlivě uschovejte.
 • Nezapomeňte si nafotit veškeré úpravy a rekonstrukce.

Jak pojištění pomůže vyřešit havarijní stav?

Součástí pojištění jsou asistenční služby, které vám zajistí odbornou pomoc z oblasti elektrikářských, topenářských, instalatérských a kominických prací, deratizace, desinsekce a čištění kanalizace. Navíc vám asistenční služba pomůže najít zámečníka v případě, že si jednoduše zabouchnete dveře. Stačí zavolat na telefonní číslo:  222 803 442

Jak pojistit garáž nebo altánek na zahradě?

Všechny vedlejší stavby, které doplňují hlavní stavbu (rodinný dům), jako je např. samostatně stojící garáž, pergola, bazén, oplocení či hospodářská budova, máte automaticky pojištěny až do výše 5 % z pojistné částky hlavní stavby.

Pokud si sjednáte pojistnou ochranu ve variantě Standard nebo Dominant, je pojistné plnění za pojistnou událost na všech vedlejších stavbách omezeno na maximálně 100  000 Kč, pro variantu Premiant limit 100 000 Kč neplatí.

Pokud je vaše garáž součástí rodinného domu (je pod stejnou střechou), potom je zahrnuta do pojistné částky vašeho domu.

Proč pojistit pojištění odpovědnosti k majetku?

Pojištění odpovědnosti z běžného života vás ochrání v případě, že někomu jinému způsobíte újmu a to např. v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a provozem vaší domácnosti.

Příklady, kdy se pojištění odpovědnosti hodí:

 • pád omítky nebo střešní krytiny z vlastněné nemovitosti na procházející osobu nebo zaparkované auto
 • dopravní nehoda zaviněná pojištěným cyklistou
 • zranění osoby nebo zvířete způsobené psem pojištěného
 • újma způsobená dětmi třetím osobám
 • pád stromu z pozemku pojištěného na sousedův pozemek
 • vytopení souseda
 • poškození malby v pronajatých prostorech

Pojištění navíc platí kdekoli v Evropě a automaticky jsou pojištěni také všichni členové vaší domácnosti.

Pojistné podmínky: