841 41 41 41

Pojištění domácností Kooperativa Prima a Komfort

Pojišťovna Kooperativa nabízí  klientům v rámci pojištění domácnosti  dva základní produkty, které se liší rozsahem limitů a šíří pojistné ochrany.

Prima - poskytuje kompletní pojistnou ochranu
Komfort - poskytuje širší pojistnou ochranu

Základní pojištění Prima i Komfort:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto
 • Požár a jeho průvodní jevy
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Náraz nebo zřícení letadla či jeho části
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Sesouvání nebo zřícení lavin
 • Zemětřesení
 • Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Kapalina unikající z vodovodních zařízení nebo média vytékající z hasicích zařízení
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Odcizení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava ANO, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón Povodeň, záplava
(spoluúčast 10.000,-/ 1 %)

Rozšířená pojistná ochrana u varianty Komfort:

 • Dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační síti
 • Únik vody z akvária o obsahu min. 50 l,
 • Poškození nebo zničení skel jakoukoli nahodilou událostí

Doplňková připojištění:

 • Pojištění elektromotorů
 • Pojištění garáže a věcí v ní uložených
 • Pojištění právní ochrany domácnosti
 • Pojištění odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky: