Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti Kooperativa Prima a Komfort

Pojišťovna Kooperativa nabízí klientům v rámci pojištění domácnosti dva základní produkty, které se liší rozsahem limitů a šíří pojistné ochrany.

Prima - zahrnuje nejčastější nebezpečí
Komfort - zahrnuje širší pojistnou ochranu, vyšší limity plnění a získáváte služby domácí asistence zdarma

Základní pojištění Kooperativa:

 • produkty Prima a Komfort
Pojištěná rizika Lze? Rizika
 

Živel

 

ANO, vždy zahrnuto

PRIMA
(základní varianta)
KOMFORT
(rozšířená varianta)
 • Požár a jeho průvodní jevy
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Náraz nebo zřícení letadla či jeho části
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Sesouvání nebo zřícení lavin
 • Zemětřesení
 • Tíhou sněhu nebo námrazy
 • Působením kouře
 • Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Vodovodní nebezpečí
 • Požár a jeho průvodní jevy
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Náraz nebo zřícení letadla či jeho části
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Sesouvání nebo zřícení lavin
 • Zemětřesení
 • Tíhou sněhu nebo námrazy
 • Působením kouře
 • Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Vodovodní nebezpečí
 • Přepětí nebo podpětí v síti
 • Únik vody z akvária
 • Zatečení atmosférických srážek
 • Porucha chladícího zařízení
 • Havárie rozvodů
 • Rozbití skel
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Odcizení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava ANO, zahrnuto dle místa pojištění a povodňových zón
 • Povodeň, záplava
  (spoluúčast 10.000,-/ 1 %)

Vybrané skupiny věcí, pojistná nebezpečí a limity plnění

U vybraných nebezpečích není pojistné plnění až do výše pojistné částky, ale liší se od vybraných produktů.

PRIMA KOMFORT
Elektronika 15 % z PČ 30 % z PČ
Cennosti 10 % z PČ 20 % z PČ
Věci zvláštní hodnoty 10 % z PČ 20 % z PČ
Stavební součásti 10 % z PČ 20 % z PČ
Rozbití skel 5 % z PČ
Peněžní hotovost v trezoru 35.000 Kč 45.000 Kč
Škoda na zvířatech 30.000 Kč 60.000 Kč
Věci sloužící k výdělečným účelům 30.000 Kč 60.000 Kč
Náklady na náhradní ubytování 30.000 Kč 60.000 Kč
Věci uložené v nebyt. prostoru rodinného domu  15 % z PČ
+ 25.000 Kč
  15 % z PČ
+ 25.000 Kč
Věci uložené v nebyt. prostoru bytového domu*   10 % z PČ
+ 25.000 Kč
  10 % z PČ
+ 25.000 Kč
Věci v motorovém vozidle  –  25.000 Kč
Zatečení atmosférických srážek 20.000 Kč
Zničení věcí poruchou lednice nebo mrazáku 10.000Kč
Havárie rozvodů  –  5.000 Kč

* v případě lepšího způsobu zabezpečení nebytového prostoru, uvedeného v čl. 8 odst. 2) písm. b) ZPP M-500/14, v opačném případě platí limit 5 % z PČ + 25.000 Kč

Pzn.: PČ = pojistná částka

Možnosti připojištění Kooperativa:

 • pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti

K pojištění domácnosti máte možnost si sjednat pojištění odpovědnosti za újmu. Připojištění se vztahuje na osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným (děti bez ohledu na jejich věk), na psa i jiná domácí či hospodářská zvířata. Platnost připojištění je na území Evropy (bez Turecka a zemí bývalé SSSR, nejsou-li členskými státy EU).

V rámci pojištění je hrazeno do výše sjednaného limitu na újmu na životě nebo na zdraví člověka, újmu vzniklou na hmotné věci, újmu na živém zvířeti a náklady nutné k právní ochraně pojištěného včetně nákladů nutné k právní ochraně pojištěného.

Limity pojistného plnění Roční pojistné
1 mil. 340 Kč
2 mil. 450 Kč
5 mil. 720 Kč

Domácí asistence Kooperativa

Služby domácí asistence získáte k variantě KOMFORT zdarma. Jedná se o pomoc v případě náhlé poruchy nebo havárie 2x ročně. Limit plnění 2.000 Kč je na jeden asistenční zásah, který zahrnuje:

 • dopravu na místo pojištění a zpět
 • práci řemeslníka (max. 60 minut)
 • drobný materiál na odstranění nouzové situace

Asistenční služba je k dispozici nonstop a zajišťuje jí Global Assistance a.s. na zákaznické lince 957 105 105.

Všeobecné pojistné podmínky Kooperativa: