222 100 200 Zavoláme vám zpět

ERGO cestovní pojištění do ČR

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 365 dnů;
 • pro cesty po České republice;
 • pro turistické cesty;
 • pro provozování rekreačních a zimních sportů;
 • pojištění storna.

Pojištění nelze sjednat:

 • pro více jak 12 osob na jedné pojistné smlouvě;
 • pro pojištění storna vyšší než 30.000 Kč na osobu;
 • pro profesionální sportovce a motosporty.

Základní varianty pojištění:

 • CZ-ALL – úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, rekreační a zimní sporty.

Limity pojistného plnění:

Rozsah pojištění
CZ-ALL
 Úrazové pojištění
trvalé následky úrazu 300.000 Kč
smrt následkem úrazu 200.000 Kč
hospitalizace – denní odškodné 200 Kč
 Pojištění odpovědnosti
na zdraví 2.000.000 Kč
na majetku 1.000.000 Kč
finanční škoda 50.000 Kč
 Pojištění zavazadel
celkem 30.000 Kč
limit na věc 10.000 Kč
 Rekreační a zimní sporty ano
 Rizikové sporty ne

 Připojištění:

Pojištění storna zájezdu

 • úhrada stornopoplatků, které je pojištěný povinen zaplatit cestovní kanceláři, leteckému dopravci nebo ubytovacímu zařízení za předem uhrazené služby reálné náklady do výše zaplacené částky, maximálně 30.000 Kč na osobu;
 • spoluúčast 10 % u ceny kompletního zájezdu a 20 % u samostatně uhrazených letenek či ubytování.

Pojistnou událostí je nemožnost vycestování z důvodu:

 • vážné akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo jemu blízké osoby vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře;
 • úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby;
 • znásilnění pojištěného nebo jemu blízké osoby;
 • podstatnou škodu na majetku pojištěného vzniklou těsně před odjezdem do zahraničí následkem požáru, povodně, trestného činu třetí osoby, pokud lze doložit, že přítomnost pojištěného je nezbytná ke stanovení rozsahu škody;
 • povolání pojištěného na vojenské cvičení, pokud pojištěný prokáže, že povolávací rozkaz byl vydán až po sjednání pojištění;
 • předvolání pojištěného k soudu, pokud pojištěný prokáže, že předvolání obdržel až po sjednání pojištěn;
 • vypuknutí války, živelní pohromy, epidemie v cílovém místě cesty v době od sjednání pojištění do nastoupení cesty.

Definice sportů:

Rekreační a zimní sporty (vždy automaticky pojištěny)

V základní sazbě je pojištěny následující či podobné sporty: aerobic, airsoft, atletika, badminton, baseball, basketbal, běh, biatlon, boccia, bouldering, bruslení (inline a zimní), buggykiting, bungeerunning, curling, cyklistika, cyklokros, dragboat - dračí lodě a pádlování, duatlon, fitness a bodybulding, florbal, goalball, golf, hasičský sport + cvičení záchranných sborů, házená, hokejbal, horské kolo (ne sjezd), jachting - pobřežní plavba, jezdecké sporty, jóga a cvičení zdraví, kajak a kanoe v nenáročných podmínkách, kickbox - aerobic, kiteboarding, kitesurfing, koloběh, kolová, korfbal, krasobruslení, kulturistika, kvadriatlon, lakros, lanové aktivity, lední hokej, lukostřelba, lyžování po vyznačených trasách, metaná, moderní gymnastika, monoski, motokáry v půjčovnách, mountainboarding, nohejbal, orientační běh, paintball, parasailing, plavání, plážový volejbal, pozemní hokej, psí spřežení, rybolov, sálová kopaná, saně a boby na vyznačených trasách, severská kombinace, showdown, silový trojboj, skateboarding, skiatlon, skoky na trampolíně bez jištění, snowboarding po vyznačených trasách, snowkiting, softbal, spinning, sportovní lov, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní tenis, šerm sportovní (klasický), šnorchlování, tenis, tchoukball, treking, triatlon, veslování, vodní lyžování, vodní pólo, vodní skútr, volejbal, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní do 3 500 m.n.m., wakeboarding, wallyball, windsurfing, zorbing.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění)

Pojištění se nevztahuje na sportovní činnosti profesionálních sportovců. Za profesionálního sportovce se považuje osoba:

 • která vykonává sportovní činnost pod profesionální smlouvou;
 • která se účastní soutěží, závodů, turnajů nebo tréninku či soustředění na úrovni světového poháru, olympiády, mistrovství světa, kontinentu nebo jednotlivých států.

Sportovní činnosti spojené s používáním dopravního prostředku (nejsou-li uvedené v připojištění rizikových a extrémních sportů) jsou pojistitelné pouze se souhlasem pojišťovny.

Zákaznická linka:

ERGO pojišťovna a.s.
Zákaznická linka: + 420 221 585 111
info@ergo.cz

Pojistné podmínky: