Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestujte bezpečně a s rozumem

Cestování je v dnešní době již běžnou součástí našich životů. Díky nízkonákladovým letenkám a různým alternativním možnostem ubytování, otevíráním hranic a stále rozšířenějším bezvízovým oblastem, je stále dostupnější pro všechny. Cestování rozhodně přináší nespočet zajímavých zkušeností a poznatků, nicméně vždy se řiďte heslem ,,Cestujte bezpečně a s rozumem".

Cestujte bezpečně a s rozumem

Nástrahy velkého světa

I když je cestování spíše srdeční záležitostí, nezapomínejte zapojit i rozum. Bohužel občas dochází k situacím, kdy je opatrnost rozhodně na místě. V posledních letech takových situací přibývá a jsou stále častější.

Cestovní pojištění online

Jedná se například o:

 • šíření nových a dříve známých nemocí a virů mezi jednotlivými státy;
 • teroristické útoky;
 • přírodní katastrofy;
 • válečné konflikty;
 • občanské nepokoje, demonstrace a konflikty;
 • okrádání cílené na turisty apod.

Štěstí přeje připraveným

Samozřejmě, zbytečná panika a stres nikomu nepomůžou. Nicméně být připravený a informovaný rozhodně stojí za to, a je jedno, zda cestujete s cestovní kanceláří nebo tzv. na vlastní pěst.

Víte, kde získat potřebné a aktuální informace?

Nejvíce oficiálních dostupných informací naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, zkráceně MZV ČR. Pod záložkou ,,Cestujeme" naleznete seznam nejnovějších upozornění na cesty vydávaná kvůli bezpečnostním hrozbám, nebezpečí způsobené živelními pohromami, epidemiemi či z jiných důvodů.

MZV ČR – Cestujeme

Upozornění na cesty

Hned na úvodní straně pod záložkou ,,Cestujeme" naleznete nejnovější varování a upozornění na cesty. Všechny tyto aktuální informace naleznete na webu MZV ČR.

Pokud vás zajímá situace v konkrétním státě, můžete využít abecední seznam a podívat se, zda se nějaké vydané varování či upozornění týká právě vámi vybrané cílové destinace. Tento abecední seznam naleznete rovněž na webu MZV ČR.

DROZD

Projekt Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům sdílet dobrovolné informace o plánovaném pobytu v zahraničí. Registrovat se v této databázi se doporučuje především při cestách do zahraničí ve vlastní režii.

Pro registraci je nutné vyplnit jednoduchý formulář s následujícími informacemi:

 • informace o cestovateli;
 • údaje o pobytu v zahraničí;
 • informace o spolucestujících;
 • kontaktní osoba v ČR.

A k čemu tato registrace slouží? Poskytnuté informace využije MZV ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a pomůže tak účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů apod. Systém umožňuje hromadné rozesílání e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se na daném místě nacházejí a tím jim poskytnout důležité informace a včasná varování před hrozícím nebezpečím.

Veškeré informace a případnou registraci najdete na www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/drozd/index.html

Další důležité informace

Mimo výše uvedených upozornění najdete pod záložkou ,,Cestujeme" i další důležité informace, rady a návody, které se nám při cestách za hranice naší republiky, rozhodně mohou hodit.

Jedná se například o:

 • Užitečné informace na cesty
 • Konzulární službu
 • Jak řešit situace v zahraničí
 • Konzulární ochrana občanů EU
 • Pomoc v nouzi
 • Podmínky vycestování z ČR
 • Cestujeme po EU
 • Ověřování listin
 • Informace na cesty - jednotlivé státy světa.

Zdraví na prvním místě

Než se do zahraničí vydáte, speciálně pokud se jedná o cestu za hranice Evropy, zjistěte si o dané zemi nějaké základní informace. Rozhodně se vyplatí být v obraze ohledně místních zákonů a předpisů, kulturních rozdílů či tradic a v neposlední řadě se informovat o nutnosti a potřebě speciálních očkování.

Kde informace o tom, jaká očkování jsou pro cestu do konkrétní země nutná nebo alespoň doporučená? Nejvíce informací získáte na webových stránkách Státního zdravotního ústavu (szu.cz) v rámci jejich souhrnného informačního letáku.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY

Pokud chcete vyhledat doporučená očkování přímo dle destinace, můžete se informovat například centrumcestovnimediciny.cz. Nezapomeňte, že u většiny očkování nestačí pouze jedna aplikace vakcíny, takže díky potřebnému rozestupu mezi jednotlivými dávkami je nutné se očkováním zabývat již několik měsíců před plánovanou cestou do zahraničí.

Cestovní pojištění

Nutnost sjednání cestovního pojištění před jakoukoliv cestou do zahraničí, byť se bude jednat o cestu po Evropě, snad už připomínat nemusíme. Pro každého cestovatele by výběr a sjednání kvalitního cestovního pojištění měl být základ při plánování dané cesty.

Pozor!

Pozor ale na výluky z pojištění. Pokud MZV ČR vydalo upozornění a do dané lokality nedoporučuje cestovat, může být pak případné plnění pojistné události, ke které došlo v dané lokalitě, značně omezené.

Příkladem může být například vydané upozornění MZV ČR ohledně šíření určité nemoci v této destinaci. Pokud i přesto do země odcestujete a touto nemocí onemocníte, může pojišťovna případné plnění v rámci lékařské péče spojené s touto nemocí v zahraničí, zcela zamítnou. Pokud ale dojde k pojistné události, která s nemocí uvedenou v upozornění ministerstva nemá nic společného, bude plnění poskytnuto dle běžných postupů. Bližší informace získáte vždy v pojistných podmínkách vybraného produktu cestovního pojištění, případně se informujte přímo u konkrétní pojišťovny.

Přejeme vám na cestách mnoho nezapomenutelných cestovatelských zážitků bez komplikací a vždy bezpečný návrat domů.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY