Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pryč se zbytečnými problémy!

Řada majitelů vozů musí řešit zbytečné problémy, protože nesplnili některou, většinou zcela netušenou, povinnost. Z toho důvodu jsme pro Vás sepsali nejčastější problémy, o kterých byste měli vědět, a rady, co byste neměli zapomenout udělat.

1) Odhlašování a přihlašování vozidla

Pokud původní držitel na svém dopravním inspektorátu sice vozidlo odhlásí, ale nový majitel, z nevědomosti, či snad aby ušetřil správní poplatek, který je obvykle 300 Kč, již vozidlo na svém dopravním inspektorátu nenahlásí, může mu být udělena pokuta až do výše 10 000 Kč. Proto je nutné vždy převod vozidla dokončit.

2) Prodej vozidla jinému držiteli

Pokud prodáváme své vozidlo, musíme je též odhlásit na dopravním inspektorátu, a to z toho důvodu, že v evidenci policie je jako majitel stále veden původní držitel a v případě, že nový držitel nesplní svou povinnost a nesjedná pojištění, může být pokutou a povinností doplatit pojištění i za uplynulé roky postižen právě původní držitel. Novému držiteli vozidla též doporučujeme, aby kontaktoval původního zapsaného držitele za účelem řádného převodu vozidla na dopravním inspektorátu, protože původní majitel může v obavě před možným postihem vysokou pokutou vozidlo na dopravním inspektorátu trvale vyřadit z provozu. A to s sebou nese ztrátu technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích a její opětovné získání je zejména u starších vozidel velmi obtížné.

3) Smrt zaevidovaného držitele

V případě smrti zaevidovaného držitele je potřeba vozidlo co nejrychleji převést na dědice vozidla, převod vozidla je zpoplatněn pouze částkou 10 Kč, což je běžný správní poplatek vybíraný za změnu údajů v dokladech, a uzavřít povinné ručení na nového majitele.

4) Neexistující vozidlo

Stává se, že vozidla, která již fyzicky neexistují, jsou stále vedena na dopravním inspektorátu. Nejčastějším důvodem je to, že jejich držitelé si nenašli čas, aby vozidlo na dopravním inspektorátu trvale vyřadili z provozu, a přitom je tento úkon nezbytný. Navíc se nijak nezpoplatňuje, je zadarmo.

5) Nezapomeňte

  • nechat si podrobně vysvětlit podmínky pojištění, jeho rozsah a především tzv. výluky, tedy za jakých okolností za Vás pojišťovna škodu nezaplatí.
  • velmi pečlivě si nechat vysvětlit systém bonus-malus, kterým pojišťovna odměňuje dobré řidiče a trestá ty, kteří způsobili více nehod.
  • ověřit si, že agent opravdu zastupuje pojišťovnu a že účet, na který máte poslat peníze, skutečně patří pojišťovně.
  • mít u sebe vždy doklad o pojištění, který vám pojišťovna musí vystavit okamžitě po uzavření pojistné smlouvy.
  • způsobíte-li nehodu, oznámit ji bez zbytečných dokladů pojišťovně.
  • co nejrychleji pojišťovnu informovat o důležitých změnách týkajících se Vašeho jména, bydliště, majitele vozidla apod.
  • a na závěr, cesta na dopravní inspektorát je samozřejmě úředním jednáním, takže je třeba nezapomenout potřebné dokumenty a peníze na kolky.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ