Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Wüstenrot povinné ručení

Od 4. ledna 2016 se Allianz pojišťovna, a.s. stala jediným akcionářem společnosti Wüstenrot pojišťovna, a.s..

Povinné ručení je možné sjednat ve dvou variantách:

Limity krytí (v Kč) Za škody na věci a ušlý zisk Za újmu na zdraví
Základní 50 mil. 50 mil.
Zvýšený 100 mil. 100 mil.

V obou variantách jsou zdarma zahrnuty asistenční služby pro případ nehody a odcizení vozidla na území ČR a SR a náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků.

Novinky pro smlouvy sjednané od 4.9.2012

 • již po dvou letech beze škody klient dostane bonus 30%
 • možnost ukončit smlouvu kdykoliv dohodou

K povinnému ručení lze sjednat doplňková připojištění:

K povinnému ručení si dále můžete připojistit nepoškozené čelní sklo, úraz dopravovaných osob a rozšířené asistenční služby.

Připojištění skel (včetně zadního a bočních skel)

Pojištění skla se vztahuje na poškození nebo zničení čelního skla např. z důvodu nehody, vandalismu nebo živelní události (ne z důvodu běžného opotřebení) se spoluúčastí 10% min. 500 Kč (v prvních 3 měsících spoluúčast 50%, min 1.000 Kč)

Limity krytí (v Kč) Roční pojistně
5.000 Kč 650 Kč
10.000 Kč 1.100 Kč
15.000 Kč 1.500 Kč
20.000 Kč 1.900 Kč
30.000 Kč 2.500 Kč

Úrazové připojištění

Úrazové připojištění osob přepravovaných v motorovém vozidle s pojistnou částkou 200.000 Kč pro každé sedadlo samostatně.

Rozsah krytí (v Kč) Roční pojistně
Řidič 192 Kč
Všechna sedadla 692 Kč

Rozšířené asistenční služby

Služby jsou poskytovány v případě nehody, poruchy, živelní události, vandalismu, krádeže či pokusu o krádež na území ČR a Evropy (v zemích aktuální platnosti zelené karty):

 • Oprava vozidla na místě (příjezd / odjezd technika, práce na místě) - max. 60 min.
 • Odtažení vozidla (do nejbližšího vhodného servisu, včetně manipulace s vozidlem - naložení / vyložení) - do 50 km
 • Úschova vozidla - do doby otevření servisu
 • Náhradní vozidlo (Pick Up a Delivery není hrazeno) - max. 3 dny nebo náhradní vozidlo kategorie B (Škoda Fabia)
 • Náhradní vozidlo do místa bydliště - ANO (taxi max. 50 km, vlka nebo autobus)
 • Repatriace vozidla do domovského servisu (pokud klient nevyužije nic jiného) - ANO

Pojistná částka je na území ČR ve výši 8.000 Kč a na území Evropy (mimo ČR) ve výši 500 EUR.

Roční pojistné: 300 Kč.

Asistenční služby

Základní asistenční služby

Základní asistence je poskytována pro osobní a nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t. V případě, že dojde v důsledku nehody nebo živelní události k pojistné události na území České republiky nebo na území Evropy, zahrnují asistenční služby:

 • příjezd asistenčního vozidla, účelnou a přiměřenou pomoc asistenční služby za účelem zpojízdnění vozidla (tj. oprava na místě s výjimkou
 • náhradních dílů, které si hradí oprávněná osoba sama) po dobu 60 minut,
 • odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího vhodného servisu, max. však do vzdálenosti 50 km od místa události, včetně manipulace
 • s vozidlem před a po uskutečnění odtahu,
 • uschování vozidla do doby otevření servisu,
 • náhradní dopravu (taxi max. 50 km, vlak nebo autobus).

Pojistné podmínky: