Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Generali povinné ručení

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Nabídka povinného ručení Generali zahrnuje jak limity pojistného plnění stanovené zákonem, tak limity vyšší, nad rámec zákona, které Vás spolehlivě ochrání (nelze zapomínat, že škody přesahující sjednaný limit pojistného plnění jdou k tíži odpovědné osoby).

Limity krytí (v Kč) Za škody na věci a ušlý zisk Za škody na zdraví Střet se zvěří
ZÁKLAD 35 mil. 35 mil. NE
KOMPLET 70 mil. 70 mil. ANO

V obou variantách jsou zdarma zahrnuty asistenční služby pro případ nehody a poruchy vozidla, právní poradenství (posouzení nároků uplatněných poškozeným) a úhrada nákladů za právní zastoupení pojištěného v soudním řízení o náhradu škody.

Pojištění střetu se zvěří (KOMPLET)

Součástí varianty KOMPLET je pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěného vozidla přímým střetem vozidla a zvěři na území ČR do limitu plnění 100.000 Kč za jedno pojistné období se spoluúčastí 1.000 Kč.

Případná pojistná událost nemá vliv na Bonus/Malus pojištění odpovědnosti vozidla.

Pojištěný má povinnost přivolat ke škodě asistenční službu Generali Assistance (pokud není šetřeno policií).

Sleva na havarijní pojištění

Při uzavření povinného ručení získáte slevu ve výši 5% na havarijní pojištění.

K povinnému ručení lze připojistit:

K povinnému ručení si dále můžete uzavřít úrazové pojištění dopravovaných osob nebo řidiče, připojištění skel a pojištění právní ochrany s limitem krytí 200.000 Kč.

Připojištění skel

Připojištění skel zahrnuje všechna obvodová skla vozidla. Pojištění se nevztahuje na případy odcizení a škody na věcech spojených se skly vozidla (ochranné fólie, dálniční známky apod.)

Pojistné plnění: Roční pojistné:
3.000 Kč    436 Kč
5.000 Kč    592 Kč
10.000 Kč 1.700 Kč
15.000 Kč 2.400 Kč
20.000 Kč 3.100 Kč
30.000 Kč 4.800 Kč
40.000 Kč 6.200 Kč

Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí ve výši 10%, minimálně 500 Kč z pojistné částky.

Úrazové pojištění dopravovaných osob

Vztahuje se na úrazy dopravovaných osob, ke kterým dojde v době trvání pojištění v příčinné souvislosti s provozem vozidla, jejichž následkem je smrt nebo trvalé následky úrazu.

Úrazové pojištění řidiče vozidla

Vztahuje se na úrazy řidiče, ke kterým dojde v době trvání pojištění v příčinné souvislosti s provozem vozidla, jejichž následkem je smrt nebo trvalé následky úrazu.

Pojištění právní ochrany vlastníka vozidla

Poskytuje právní ochranu dojde-li k porušení právní povinnosti pojištěným nebo třetí osobou, které vyvolá potřebu chránit právní zájmy pojištěného např. při porušení povinností, které jsou stanovené právními nebo jinými předpisy, při změně právních poměrů pojištěného apod. Jedná se zejména o úhradu účelně vynaložených nákladů potřebných k uplatnění nároků pojištěného a k jeho obhajobě, výdajů a nákladů vzniklých protistraně v souvislosti se soudním řízením, je-li pojištěný povinen tyto výdaje uhradit apod.

Pojistné podmínky: