Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká pojišťovna povinné ručení

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Limity krytí Škody na věci a ušlý zisk Škody na zdraví Právní ochrana Asistence
Start 35 mil. Kč 35 mil. Kč
Standard 50 mil. Kč 50 mil. Kč 10.000 Kč Pohoda Klasik
Bonus exklusive 100 mil. Kč 100 mil. Kč 20.000 Kč Pohoda Speciál

Varianta START neobsahuje asistenční služby ani úrazové pojištění řidiče.

Ve variantách Standard a Bonus exklusive jsou zdarma zahrnuty asistenční služby pro případ nehody vozidla.

Asistenční služby:

Základní asistenční služby POHODA Klasik Vám poskytují ochranu v případě havárie či odcizení vozidla. Rozšířené asistenční služby POHODA Speciál, jež si můžete k povinnému ručení připojistit, Vám poskytují ochranu v případě havárie, odcizení nebo poruchy vozidla. Asistenční služby jsou poskytovány jak na území ČR, tak i v zahraničí.

Rozsah asistenčních služeb Pohoda Klasik Pohoda Speciál
      Havárie Zprostředkování a úhrada práce mechanika (až 2 hodiny) ANO ANO
Odtažení nepojízdného vozidla z místa havárie do nejbližšího autorizovaného servisu, kde lze vozidlo opravit. maximálně do 50 km maximálně do 500 km
Úhrada nákladů za ponechání zničeného vozu v zahraničí, není-li možná jeho oprava až do výše 5% z časové ceny vozidla bezprostředně před poškozením. ANO ANO
Úhrada nákladů na uskladnění a ostrahu vozidla na dobu až 10 dnů (do 20 EUR/den). ANO ANO
Právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě způsobení havárie v zahraničí a vedení trestního nebo správního řízení v souvislosti s touto škodou. maximálně do 1.000 EUR maximálně do 1.000 EUR
Telefonické tlumočení pro případ jednání s policií nebo orgány veřejné správy. ANO ANO
Předání vzkazu blízké osobě. ANO ANO
Poradenské služby v případě odcizení vozidla na smluvně vymezeném území mimo ČR. ANO ANO
  Odcizení Úhrada nákladů na dva noclehy. maximálně do 70 EUR nocleh/osoba maximálně do 70 EUR nocleh/osoba
Zprostředkování a úhrada práce mechanika (až 2 hodiny). NE ANO
   Porucha Odtažení nepojízdného vozidla z místa poruchy do nejbližšího autorizovaného servisu, kde lze vozidlo opravit. NE maximálně do 50 km
Úhrada nákladů na uskladnění a ostrahu vozidla na dobu až 10 dnů (do 20 EUR/den). NE ANO
Předání vzkazu blízké osobě. NE ANO