Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojistitel, pojistník, pojištěný

Ach ta čeština. Jazyk je to bezesporu krásný, ale občas mají i zkušení lidé z praxe trochu problém se v určitých termínech ztrácet. A pojišťovnictví je myslím jasným příkladem. Pojmy pojistitel, pojistník, pojištěný se velmi často zaměňují, pojďme se tedy společně podívat na to, co který pojem znamená.

Definice pojmů

Pojistitel

Pojistitel je v podstatě pojišťovna. Jedná se tedy o právnickou osobu, která má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Její činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zvláštními předpisy.

Pojistník

Pojistník je právnická nebo fyzická osoba, která se na základě uzavřené smlouvy s pojistitelem zavázala k úhradě pojistného. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.

Pojištěný

Pojištěný je právnická nebo fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje daný pojistný produkt (pojištění) ustanovený pojistnou smlouvou. Pokud pojištěný zároveň uzavřel smlouvu a platí pojistné, je současně i pojistníkem.

Příklad z praxe

Možná i tak jsou pro vás dané definice ne příliš srozumitelné. Nejlépe si to tedy dokážeme představit, pokud uvedené pojmy vysvětlíme na příkladu z praxe.

Manželé Petr a Jana mají malého syna Tomáše, kterému se rozhodnou sjednat úrazové pojištění. Otec Petr je hlavním živitelem rodiny a tak se s manželkou dohodne, že platbu pojištění bude mít na starosti právě on. Jde tedy za vybranou pojišťovnou (pojistitelem) a sjedná zde úrazové pojištění pro syna. Jelikož pojištění sjednává a bude jej hradit za svého syna otec Petr, bude na smlouvě veden jako pojistník. Syn Tomáš, na kterého se pojištění vztahuje a kterého se dané pojištění týká, bude v tomto případě ve smlouvě uveden jako pojištěný. A pokud by se otec Petr rozhodl, že v případě pojistné události (tzn. úraz jeho syna) chce, aby peníze (tj. pojistné plnění) dostala jeho manželka Jana, která se o syna postará nejlépe, uvedl by ji do smlouvy jako obmyšlenou osobu.

Vysvětlení pojmů

  • pojistník: osoba, která sjednává pojištění
  • pojistitel: pojišťovna
  • pojištěný: osoba, která je pojištěná