222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kategorie vozidla

Jedná se označení pro vozidla, která mohou na pozemní komunikaci a paltí pro ně totožné technické problémy.

Základní rozdělení kategorií vozidel

Kategorie popis Více
L motorová vozidla s méně než 4 koly zde
M motorová vozidla s min. 4 koly, pro přepravu osob zde
N motorová vozidla s min. 4 koly, pro přepravu nákladu zde
O přípojná vozidla zde
T lesnické a zemědělské traktory zde
S pracovní stroje zde
R ostatní vozidla zde