Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak postupovat při povodních, záplavách

Pokud jste postiženi povodní či záplavami, zkontrolujte si, zda se Vaše pojistka majetku vztahuje na tato rizika. Pro plnění pojišťovny je důležitá přesná terminologie.

Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek nebo nádrže, přehrady apod. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Záplava označuje vodu, která se šíří z jiných důvodů než u povodně. Důvodem může být průtrž mračen, kdy si následně voda najde odtok přes Váši nemovitost.

Postup při povodních, záplavách

  • kontrola rozvodů energie, kanalizace a hlavně statiky;
  • likvidace kontaminovaného jídla a pití (nezapomeňte na fotodokumentaci pro pojišťovnu);
  • nepijte vodu z místních zdrojů, na zdroje pitné vody si pozvěte odborníka a řiďte se jeho pokyny;
  • nezapomínejte na odplavané věci – blokace platebních karet,…

Doporučený postup pro vyřízení škodné události

  • Co nejdříve nahlaste škodní událost své pojišťovně - ideálně uveďte číslo pojistné smlouvy, stručný popis pojistné události, odhad rozsahu škody,…;
  • zabraňte zvětšování rozsahu škody;
  • pořiďte řádnou fotodokumentaci škody;
  • sepište seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí (případně zajistěte doklady k zasaženým věcem – účty, záruční listy atd.);
  • zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, elektrické spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou.

Kontakt na jednotlivé pojišťovny

Většina pojišťoven má již na svých webových stránkách možnost nahlásit škodu online. V případě potřeby přikládáme telefonický kontakt na jednotlivé pojišťovny.

Pojišťovna Telefon
Allianz 241 170 000
AXA 292 292 292
ČPP 957 444 555
Česká Pojišťovna 241 114 114
ČSOB 222 803 442
Direct 291 291 291
Generali 244 188 188
HVP 272 101 062
Kooperativa 957 105 105
Slavia 255 790 111
SV pojišťovna 221 585 111
Uniqa 255 716 679
PVZP 233 006 311

Pokud ještě nemáte pojištění své domácnosti, tak si neváhejte sjednat pojištění domácnosti online s pohodlí svého domova.

Aktualizováno: 28.10.2022