Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Triglav pojištění domácnosti

Od 15. června 2015 se Triglav pojišťovna mění na Direct pojišťovnu.

Pojištění domácností s asistenční službou

Vybavení bytu a předměty v něm, ať již cennosti nebo věci nám vzácné jiným způsobem, představují jeden z nejvýznamnějších výrazů naší individuality. Bohužel je ohrožuje řada nebezpečí. Naštěstí se můžeme proti většině z nich vhodně pojistit.

Základní pojištění:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto
 • Požár
 • Výbuch
 • Přímý úder blesku
 • Náraz nebo zřícení letadla
 • Vichřice, krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů nebo stožárů
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Sesouvání půdy, skal, ledu nebo sněhu
 • Náraz dopravního prostředku nebo jeho části
 • Vodovodní škody
Odcizení

ANO, vždy zahrnuto

 • Odcizení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava

Rozšířená pojistná ochrana:

 • asistenční služby BEZPLATNĚ  již v základním pojištění.

Doplňková připojištění

Věci  sloužící  k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání; Skla (poškození nebo zničení skleněných desek stolů, skla v nábytku, akváriích, dveřních a okenních skel apod.); Elektromotory, které jsou součástí domácích spotřebičů; Garáže a souboru zařízení garáže; Rozšířené asistenční služby; Odpovědnost  za škodu způsobenou jiné osobě v běžném občanském životě, kterou způsobí člen pojištěné domácnosti s možností připojištění škod způsobené Vaším psem.

Asistenční služby – Home assistance

Direct pojišťovna poskytuje asistenci v případě:

 • technické havárie (např. instalatérské práce, čištění kanalizace apod.)
 • zablokování dveří (např. při ztrátě či zalomení klíčů)
 • hospitalizace klienta (např. úhrada taxi po návratu člena domácnosti po hospitalizaci)
 • onemocnění klienta (např. zorganizování péče pro bezmocné a seniory)
 • právní pomoci (např. zajištění právního zastoupení)

Rozsah asistenčních služeb

Inclusive – standardní rozsah, v základním pojištění bez připojištění

Exclusive – rozšířený rozsah, možnost připojištění

Slevy za bezeškodní průběh

Direct pojišťovna poskytuje svým klientům slevu za bezeškodný průběh až do maximální výše 30%.
Direct pojišťovna uznává bezeškodný průběh pojištění i od jiných pojišťoven na základě doložení tohoto průběhu  za předchozí pojištění.

Pojistné podmínky: