222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká pojišťovnaĆeska pojišťovna - Profil společnosti

 • Obchodní jméno: Česká pojišťovna a.s.
 • Sídlo: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
 • Centrála: Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4, Česká republika
 • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
 • IČ: 45272956
 • Klientský servis: 241 114 114
 • Fax: +420 224 052 200
 • E-mail: klient@cpoj.cz
 • Internet: www.ceskapojistovna.cz

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.

Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Přibližně 5 200 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců se na 70 agenturách a více než 700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů.

Celkové předepsané pojistné podle mezinárodních účetních standardů v roce 2005 činilo 40 miliard korun, což je o 324 miliónů více než v roce předchozím. Tržní podíl na českém pojistném trhu z hlediska výše předepsaného pojistného k 31.12.2005 činil celkově 36 %, v životním pojištění 33,4 % a v neživotním pojištění 37,4 %.

Česká pojišťovna spravuje 13 milionů pojistných smluv, její bilanční suma k 31.12.2005 činila 132 miliardy korun.

Česká pojišťovna je zakládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Tradice České pojišťovny se odvíjí nepřetržitě od roku 1827, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna.

Ta zpočátku provozovala pouze požární pojištění nemovitostí. V druhé polovině 19. století již byla První česká vzájemná pojišťovna tak silná instituce, že jí neotřásly ani náhrady škod po řadě velkých požárů koncem století včetně vůbec největší pojistné události v 19. století, jíž byl požár rozestavěného Národního divadla.

Počátkem 20. století začala První česká vzájemná pojišťovna nabízet svým klientům také životní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu.

Po roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, která si monopolní postavení držela až do roku 1991, kdy byl zákonem o pojišťovnictví otevřen trh a umožněn vstup dalších pojišťoven. Do konce roku 1999 vzniklo na českém trhu 42 pojišťoven. I v dnešním vysoce konkurenčním prostředí si Česká pojišťovna stále drží své výsadní postavení.

Produkty České pojišťovny

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • pojištění majetku
 • cestovní pojištění