Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Generali havarijní pojištění

Havarijní pojištění slouží k ochraně vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození zničení nebo odcizení. Nezáleží na tom, zda jste nehodu zavinili Vy nebo jste v roli poškozeného. Je to pojištění dobrovolné a záleží pouze na individuální úvaze každého majitele, zda se pro něj rozhodne či nikoliv. Vzhledem ke stoupající hustotě vozidel na našich silnicích, ne vždy ideálnímu stavu našich vozovek, malé ohleduplnosti řidičů mezi sebou navzájem a stále nadprůměrné kriminalitě není náhodou, že se pro sjednání havarijního pojištění rozhoduje stále více majitelů motorových vozidel.

Varianty havarijního pojištění

  1. Všechna rizika – pojištění pro případ dopravní nehody, odcizení vozidla nebo jeho části, živelné události, vandalizmu, pádu nebo nárazu věci živé nebo neživé na území celé Evropy
  2. Havárie a živel – pojištění pro případ dopravní nehody, živelné události, a pádu nebo nárazu věci živé nebo neživé na území celé Evropy
  3. Odcizení – pojištění pro případ odcizení vozidla

Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde na území Evropy v geografickém smyslu s výjimkou Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru a Azorských ostrovů.

Možnosti připojištění:

  • Pojištění náhradního vozidla
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění skel
  • Úrazové pojištění přepravovaných osob
  • Pojištění právní ochrany

Asistenční služby

Asistenční služby Generali Assistance pro klienty s pojištěním motorových vozidel zahrnují pomoc v nouzi při nehodě nebo při poruše vozidla. Služby jsou poskytovány majitelům osobních či užitkových vozidel do 3,5t s maximálně 9 sedadly (vč. místa řidiče) na území celé Evropy kromě Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru, Azorských ostrovů. V Albánii a státech bývalého SSSR s ohledem na místní podmínky. Rozsah poskytovaných asistenčních služeb PMV závisí na typu sjednaného pojištění.

Pojistné podmínky: