222 100 200 Zavoláme vám zpět

Ušetřeno.cz cestovní pojištění

Pojistitelem Ušetřeno.cz cestovní pojištění je ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB.

Cestovní pojištění Vás pojistí v Evropě i celém světě proti neočekávané nemoci, úrazu, poškození či odcizení zavazadel, i pro neúmyslné poškození cizí věci nebo zdraví cizího člověka.

Pojištění je platné od okamžiku připsání platby pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz. Pokud je datum počátku pojištění shodné s datem splatnosti pojistného, rozumí se zaplacením pojistného již podání platebního příkazu z účtu pojistníka na účet Top-Pojištění.cz.

Limity pojistného plnění (v Kč):

Rozsah pojištění Balíček1  Balíček2 Balíček3 Balíček4   Balíček5
Pojištění léčebných výloh (LV)
4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
akutní zubní ošetření Evropa 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000
akutní zubní ošetření celý Svět 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
zásah horské služby při pojistné události max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV
pojištění rizik souvisejících s terorismem max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV
Pojištění asistenčních služeb
4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
náklady na vyslání rodinného příslušníka – jízdné tam a zpět 10.000 max. 20.000 max. 20.000 max. 20.000 max. 50.000
náklady na vyslání rodinného příslušníka – ubytování (celkem / 1 den) max. 20.000 / 1 000 max. 20.000 / 1 000 max. 20.000 / 1 000 max. 30.000 / 2 000
ztráta / odcizení cestovních dokladů – náklady na vystavení ne 2.000 2.000 2.000 4.000
Pojištění úrazu ne ano  ne  ne ano
trvalé následky úrazu ne 300.000 ne ne 300.000
smrt následkem úrazu ne 150.000 ne ne 150.000
limit trvalých následků úrazu ne 10% ne ne 10%
denní odškodné (od 29. dne léčení) ne 50 ne ne 50
jednorázové odškodné za hospitalizaci ne 1.000 ne ne 1.000
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví
ne ne 2.000.000
ne 2.000.000
Pojištění odpovědnosti za újmu na majetku ne ne 1.000.000 ne 1.000.000
Pojištění zavazadel limit celkem / limit na položku
ne ne ne 15.000 / 5.000 ne
Připojištění cesty ne ano ano ano ano
přerušení cesty / zmeškání odjezdu ne 10.000 10.000 10.000 10.000
zpoždění zavazadel o více než 6 hodin ne 5.000 5.000 5.000 5.000
Připojištení stronopoplatků ne lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit
maximální limit pojištění stornopoplatků ne 50.000 50.000 50.000 50.000
spoluúčast ne 20% 20% 20% 20%
Rekreační sporty ano ano ano ano ano
Zimní sporty ne ne ne ne ne
Rizikové sporty
ne ne ne ne ne
Rozsah pojištění  Balíček6  Balíček7  Balíček8 Balíček9
Pojištění léčebných výloh
5.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000
akutní zubní ošetření Evropa 10.000 10.000 15.000 20.000
akutní zubní ošetření celý Svět 20.000 20.000 30.000 40.000
zásah horské služby při pojistné události max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV
pojištění rizik souvisejících s terorismem max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV
Pojištění asistenčních služeb
5.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000
náklady na vyslání rodinného příslušníka – jízdné tam a zpět max. 50.000 max. 50.000 max. 50.000 max. 100.000
náklady na vyslání rodinného příslušníka – ubytování (celkem / 1 den) max. 30.000 / 2 000 max. 30.000 / 2 000 max. 30.000 / 2 000 max. 50.000 / 3 000
ztráta / odcizení cestovních dokladů – náklady na vystavení 4.000 4.000 4.000 6.000
Pojištění úrazu
ano ne ano ano
trvalé následky úrazu 300.000 ne 400.000 600.000
smrt následkem úrazu 150.000 ne 200.000 300.000
limit trvalých následků úrazu 10% ne 10% 10%
denní odškodné (od 29. dne léčení) 50 ne 50 100
jednorázové odškodné za hospitalizaci 1.000 ne 1.000 2.000
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví ne 2.000.000
4.000.000 6.000.000
Pojištění odpovědnosti za újmu na majetku ne 1.000.000 2.000.000 3.000.000
Pojištění zavazadel limit celkem / limit na položku
15.000 / 5.000 15.000 / 5.000 25.000 / 10.000 50.000 / 20.000
Připojištění cesty ano ano ano ano
přerušení cesty / zmeškání odjezdu 10.000 10.000 20.000 20.000
zpoždění zavazadel o více než 6 hodin 5.000 5.000 10.000 10.000
Připojištení stronopoplatků lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit
maximální limit pojištění stornopoplatků 50.000 50.000 100.000 100.000
spoluúčast 20% 20% 20% 20%
Rekreační sporty ano ano ano ano
Zimní sporty ne ne ne ne
Rizikové sporty ne ne ne ne

Pojištění nelze sjednat

  • v případě, že pojistníkem je podnikatel (OSVČ) nebo právnická osoba

Definice sportů:

Rekreační sporty (vždy v ceně):

individuální nebo kolektivní provozování běžných sportů jako např.: aerobic, aqua aerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, biatlon, biliard, bowling, bruslení, curling, cyklistika, dračí lodě, duatlon, fitness, florbal, fotbal, golf, gymnastika, hasičský sport, házená, hokejbal, jachting na vnitrozemských vodách, jízda na koni s výjimkou dostihů, jízda na slonovi nebo velbloudovi, jóga, kolová, kriket, kulturistika, kuželky, lakros, lukostřelba, kolečkové brusle, kulečník, kuželky, lezení na umělé stěně, metaná, nohejbal, orientační běh, paintball, pétanque, pětiboj, plavání, rybolov ze břehu, sjíždění klidné vody (tj. stojatá nebo proudící voda bez peřejí) a sjíždění divoké vody do I. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, sledge hokej, skoky na trampolíně, softball, spinning, squash, stolní tenis, šachy, šerm (klasický), šipky, ,,šnorchlování”, tanec, tenis, triatlon, turistika v terénech do 3 500 m n. m. včetně, vodní a plážové atrakce (jízda na tobogánu, jízda na vodním banánu, jízda na vodním šlapadle), vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, windsurfing, další sporty srovnatelné rizikovosti, pokud nespadají do kategorie Zimních sportů, Rizikových sportů nebo Nepojistitelných sportů.

Zimní sporty:

jízda na saních, bobech a skibobech na upravených a veřejně přístupných tratích, krasobruslení, lední hokej, lyžování (včetně běhu na lyžích) a snowboarding na vyznačených a veřejnosti přístupných sjezdovkách a trasách včetně přístupových cest k nim, lyžování a snowboarding na ,,U” rampě, monoski po vyznačených trasách, snowrafting, snowtubing.

Rizikové sporty:

americký fotbal, bojové sporty, box, bungee jumping (skok na gumovém laně), canyoning za účasti odborného instruktora, cyklokros, dostihový sport, horský ultramaraton, jízda na vodním skútru, judo, karate, kickbox, kitesurfing, námořní jachting, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m včetně, jízda na ,,U” rampě ve skateparku, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody od II. do III. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, rugby, rybolov na moři, rychlobruslení, řeckořímský zápas, skoky do vody z prkna, surfing, via ferrata stupně obtížnosti A, B a C (rak. klas.), F, MD a D (it. klas.), vysokohorská turistika v terénech nad 3 500 m n.m. do 5 000 m n.m. včetně, vzpírání; jakékoliv organizované sportovní soutěže, závody a tréninky, další sporty srovnatelné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty:

akrobatické lyžování, alpinismus, automobilové a motocyklové sporty všeho druhu, bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu, canyoning bez účasti odborného instruktora, freediving, horolezectví, kaskadérství, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, parašutismus, plochá dráha, potápění do hloubky více než 40 m, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti (dle alpské stupnice hodnocení řek), sjíždění náročných terénů na kole (tzv. ,,downhill”), skeleton, skialpinismus, skikros, skoky na lyžích, snowkiting, speleologie (jeskyňářství), via ferrata stupně obtížnosti D a E (rak. klas.), MOD a ED (it. klas.), výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, vysokohorská turistika v terénech nad 5 000 m n. m., závody motorových člunů a vodních skútrů včetně přípravy na ně, jakékoliv druhy sportů provozované na profesionální úrovni včetně přípravy na ně, další sporty srovnatelné rizikovosti.

Jak postupovat v případě škodné události?

  • V případě vzniku škodné události v zahraničí se telefonicky obraťte na asistenční službu, která Vám poskytne potřebné informace a v případě úrazu nebo onemocnění Vám může doporučit zdravotnické zařízení v místě pobytu.
  • Odkudkoli ze světa je Vám asistenční služba k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce s česky mluvícím operátorem. Pokud se dovoláte pouzena záznamník asistenční služby, nadiktujte své iniciály a telefonní číslo, kam Vám může asistenční služba volat zpět.

Kontakt na asisteční službu:

ČSOB Pojišťovna asistence
Tel.: +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

Pojistné podmínky a další dokumenty: