Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Ušetřeno.cz cestovní pojištění

Pojistitelem Ušetřeno.cz cestovní pojištění je ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB.

Veřejný příslib. Zmírnění výluky z pojištění pro škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy v Pojištění léčebných výloh. Rozšíření práva na automatického prodloužení pojistné doby.

Jaké pojištění?

  • Jednorázové cestovní pojištění - nejběžnější typ pojištění pro cestu do zahraničí, která může trvat od 1 dne až do 1 roku.

Platnost?

  • od okamžiku připsání platby na účet Top-Pojištění.cz. Podáním příkazu k úhradě, v případě, že je datum počátku shodné s datem splatnosti pojistného.

Cestovní pojištění UŠETŘENO a COVID 19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID19   bezpečná země dle semaforu ANO
červená / tmavě červená země dle semaforu ANO
černá země dle semaforu NE
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID 19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID 19 NE
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE
Čím se pojišťovna řídí pro určení, že daná destince je či není bezpečná. Doporučení MZV

Krytí léčebných výloh a ostatních rizik v souvislosti s onemocněním COVID19 se řídí doporučením MZV, tedy zdali MZD do dané země doporučuje/nedoporučuje cesty. Platí především pro cesty mimo EU

Limity pojistného plnění 9 balíčků

Rozsah pojištění (v Kč)
Balíček1  Balíček2 Balíček3 Balíček4   Balíček5
Pojištění léčebných výloh (LV)
4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
akutní zubní ošetření Evropa 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000
akutní zubní ošetření celý Svět 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
zásah horské služby při pojistné události max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV
pojištění rizik souvisejících s terorismem max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV
Pojištění asistenčních služeb
4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
náklady na vyslání rodinného příslušníka – jízdné tam a zpět 10.000 max. 20.000 max. 20.000 max. 20.000 max. 50.000
náklady na vyslání rodinného příslušníka – ubytování (celkem / 1 den) max. 20.000 / 1 000 max. 20.000 / 1 000 max. 20.000 / 1 000 max. 30.000 / 2 000
ztráta / odcizení cestovních dokladů – náklady na vystavení ne 2.000 2.000 2.000 4.000
Pojištění úrazu ne ano  ne  ne ano
trvalé následky úrazu ne 300.000 ne ne 300.000
smrt následkem úrazu ne 150.000 ne ne 150.000
limit trvalých následků úrazu ne 10% ne ne 10%
denní odškodné (od 29. dne léčení) ne 50 ne ne 50
jednorázové odškodné za hospitalizaci ne 1.000 ne ne 1.000
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví
ne ne 2.000.000
ne 2.000.000
Pojištění odpovědnosti za újmu na majetku ne ne 1.000.000 ne 1.000.000
Pojištění zavazadel limit celkem / limit na položku
ne ne ne 15.000 / 5.000 ne
Připojištění cesty ne ano ano ano ano
přerušení cesty / zmeškání odjezdu ne 10.000 10.000 10.000 10.000
zpoždění zavazadel o více než 6 hodin ne 5.000 5.000 5.000 5.000
Připojištení stronopoplatků do odovolání nelze do odovolání nelze do odovolání nelze do odovolání nelze do odovolání nelze
maximální limit pojištění stornopoplatků ne ne ne ne ne
spoluúčast ne ne ne ne ne
Rekreační sporty ano ano ano ano ano
Zimní sporty ne ne ne ne ne
Rizikové sporty
ne ne ne ne ne
Rozsah pojištění  Balíček6  Balíček7  Balíček8 Balíček9
Pojištění léčebných výloh
5.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000
akutní zubní ošetření Evropa 10.000 10.000 15.000 20.000
akutní zubní ošetření celý Svět 20.000 20.000 30.000 40.000
zásah horské služby při pojistné události max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV
pojištění rizik souvisejících s terorismem max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV max. do limitu LV
Pojištění asistenčních služeb
5.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000
náklady na vyslání rodinného příslušníka – jízdné tam a zpět max. 50.000 max. 50.000 max. 50.000 max. 100.000
náklady na vyslání rodinného příslušníka – ubytování (celkem / 1 den) max. 30.000 / 2 000 max. 30.000 / 2 000 max. 30.000 / 2 000 max. 50.000 / 3 000
ztráta / odcizení cestovních dokladů – náklady na vystavení 4.000 4.000 4.000 6.000
Pojištění úrazu
ano ne ano ano
trvalé následky úrazu 300.000 ne 400.000 600.000
smrt následkem úrazu 150.000 ne 200.000 300.000
limit trvalých následků úrazu 10% ne 10% 10%
denní odškodné (od 29. dne léčení) 50 ne 50 100
jednorázové odškodné za hospitalizaci 1.000 ne 1.000 2.000
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví ne 2.000.000
4.000.000 6.000.000
Pojištění odpovědnosti za újmu na majetku ne 1.000.000 2.000.000 3.000.000
Pojištění zavazadel limit celkem / limit na položku
15.000 / 5.000 15.000 / 5.000 25.000 / 10.000 50.000 / 20.000
Připojištění cesty ano ano ano ano
přerušení cesty / zmeškání odjezdu 10.000 10.000 20.000 20.000
zpoždění zavazadel o více než 6 hodin 5.000 5.000 10.000 10.000
Připojištení stronopoplatků lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit
maximální limit pojištění stornopoplatků 50.000 50.000 100.000 100.000
spoluúčast 20% 20% 20% 20%
Rekreační sporty ano ano ano ano
Zimní sporty ne ne ne ne
Rizikové sporty ne ne ne ne

Připojištění:

Asistence vozidla na cesty

Asistenční služby jsou určeny pro osobní vozidla s celkovou hmotností do 3 500 kg.

Asistenční služby jsou poskytovány v zahraničí nebo na území České republiky a vztahují se na informace a služby:

Oprava na místě, odtah, úschova v případě dopravní nehody Pokud dojde na území České republiky (dále také ČR) nebo v zahraničí (dále také ZH) k dopravní nehodě, následkem které se vozidlo stane nepojízdným, pojistitel:

a) zorganizuje a uhradí opravu vozidla na místě do limitu 5 000 Kč/ 300 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH), nebo

b) zorganizuje a uhradí odtažení vozidla do nejbližší opravny od místa, kde došlo k dopravní nehodě do limitu 5 000 Kč/ 300 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH), nebo

c) zorganizuje a uhradí úschovu nepojízdného vozidla nejblíže místu dopravní nehody po dobu max. 5 dnů, nebo

d) zorganizuje odtah nepojízdného vozidla do místa bydliště pojištěného.

Oprava na místě, odtah, úschova v případě mechanické poruchy Pokud dojde na území České republiky nebo v zahraničí k mechanické poruše, následkem které se vozidlo stane nepojízdným, pojistitel:

a) zorganizuje a uhradí opravu vozidla na místě do limitu 5 000 Kč / 300 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH), nebo

b) zorganizuje a uhradí do limitu 5 000 Kč/ 300 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH) odtažení vozidla do nejbližší opravny od místa, kde došlo k mechanické poruše, nebo

c) zorganizuje úschovu nepojízdného vozidla nejblíže místu mechanické poruchy (v případě ZH zároveň uhradí úschovu po dobu max. 5 dnů), nebo

d) zorganizuje odtah nepojízdného vozidla do místa bydliště pojištěného.

Pokračování v cestě / návrat do místa bydliště v případě dopravní nehody Pokud dojde na území České republiky nebo v zahraničí k dopravní nehodě, následkem které by bylo nutné provést na vozidle opravu trvající déle než 8 hodin, pojistitel:

a) zorganizuje a uhradí ubytování posádky vozidla po dobu maximálně 3 nocí v celkové hodnotě 3 x 2 200 Kč/ 3 x 80 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH), jestliže uváží, že je vhodné přerušit cestu a vyčkat, dokud nebude vozidlo opraveno, nebo

b) zorganizuje a uhradí návrat posádky vozidla do místa jeho bydliště na území České republiky nebo pokračování v cestě do cílového místa. K návratu do místa bydliště nebo k pokračování v cestě zvolí pojistitel dle své úvahy: pro ČR: vlak II. třídy nebo zapůjčení osobního automobilu po dobu max. 48 hodin nebo taxi v celkové hodnotě 3 000 Kč), pro ZH: vlak II. třídy nebo zapůjčení osobního automobilu po dobu max. 48 hodin nebo letenka v ekonomické třídě.

Pokračování v cestě/návrat do místa bydliště v případě mechanické poruchy Pokud dojde na území České republiky nebo v zahraničí k mechanické poruše, následkem které by bylo nutné provést na vozidle opravu trvající déle než 8 hodin, pojistitel:pro ČR: zorganizuje ubytování posádky vozidla, jestliže uváží, že je vhodné přerušit cestu a vyčkat, dokud nebude vozidlo opraveno, nebo zorganizuje návrat posádky vozidla do místa jeho bydliště na území České republiky, nebo zorganizuje pokračování v cestě do cílového místa. K návratu do místa bydliště, nebo k pokračování v cestě zvolí pojistitel takový dopravní prostředek (vlak II. třídy nebo zapůjčení osobního automobilu nebo taxi), který bude v souladu s cílem cesty posádky vozidla.pro ZH: zorganizuje a uhradí ubytování posádky vozidla po dobu maximálně 2 nocí v celkovém limitu 2 x 75 EUR jestliže uváží, že je vhodné přerušit cestu a vyčkat dokud nebude vozidlo opraveno, nebo zorganizuje a uhradí návrat posádky vozidla do místa bydliště na území České republiky, nebo zorganizuje a uhradí pokračování v cestě do cílového místa. K návratu do místa bydliště nebo k pokračování v cestě zvolí pojistitel dle své úvahy vlak II. třídy nebo zapůjčení osobního automobilu po dobu max. 48 hodin nebo letenku v ekonomické třídě do limitu 600 EUR.

Odcizení vozidla Pokud dojde na území České republiky nebo v zahraničí k odcizení vozidla a toto je řádně nahlášeno příslušným policejním orgánům, pojistitel:

a) zorganizuje a uhradí ubytování posádky vozidla po dobu maximálně 3 nocí v celkové hodnotě 3 x 2 200 Kč/ 3 x 80 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH), jestliže uváží, že je vhodné přerušit cestu, nebo

b) zorganizuje a uhradí návrat posádky vozidla do místa bydliště na území České republiky, nebo zorganizuje a uhradí pokračování v cestě do cílového místa. K návratu do místa bydliště, nebo k pokračování v cestě zvolí pojistitel dle své úvahy:pro ČR: vlak II. třídy nebo zapůjčení osobního automobilu po dobu max. 24 hodin, pro ZH: vlak II. třídy nebo zapůjčení osobního automobilu po dobu max. 48 hodin nebo letenku v ekonomické třídě.

Ztráta klíčů od vozidla a spotřebování paliva Pokud v průběhu cesty na území České republiky nebo v zahraničí pojištěný ztratí klíče k vozidlu, bez možnosti do vozidla vstoupit jakýmkoliv jiným náhradním způsobem, pojistitel zorganizuje a uhradí otevření dveří, případně výměnu zámku do limitu 1 000 Kč/ 50 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH). Pojistitel nehradí cenu materiálu ani součástek. Pokud v průběhu cesty na území České republiky nebo v zahraničí dojde ke spotřebování paliva ve vozidle, pojistitel zorganizuje a uhradí dovoz paliva do místa, kde se vozidlo nachází až do výše limitu 1 000 Kč/ 50 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH).

Defekt pneumatiky vozidla V případě, že dojde na území České republiky nebo v zahraničí k defektu pneumatiky vozidla, pojistitel zorganizuje a uhradí výměnu pneumatiky na místě (v případě ZH do limitu 50 EUR). Pojistitel nehradí cenu materiálu ani součástek.

Záměna paliva v nádrži vozidla V případě, že dojde nedopatřením, omylem, či nedorozuměním při čerpání pohonných hmot v prostorách čerpací stanice v České republice nebo v zahraničí, k tomuto účelu obvykle určených, k načerpání nesprávného typu paliva, pojistitel zorganizuje a uhradí vyprázdnění nádrže a přečerpání nesprávně načerpaného paliva až do limitu 1 000 Kč/ 50 EUR (limit pro ČR / limit pro ZH).

Pojištění nelze sjednat

  • v případě, že pojistníkem je podnikatel (OSVČ) nebo právnická osoba

Definice sportů:

Rekreační sporty (vždy v ceně):

individuální nebo kolektivní provozování běžných sportů jako např.: aerobic, aqua aerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, biatlon, biliard, bowling, bruslení, curling, cyklistika, dračí lodě, duatlon, fitness, florbal, fotbal, golf, gymnastika, hasičský sport, házená, hokejbal, jachting na vnitrozemských vodách, jízda na koni s výjimkou dostihů, jízda na slonovi nebo velbloudovi, jóga, kolová, kriket, kulturistika, kuželky, lakros, lukostřelba, kolečkové brusle, kulečník, kuželky, lezení na umělé stěně, metaná, nohejbal, orientační běh, paintball, pétanque, pětiboj, plavání, rybolov ze břehu, sjíždění klidné vody (tj. stojatá nebo proudící voda bez peřejí) a sjíždění divoké vody do I. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, sledge hokej, skoky na trampolíně, softball, spinning, squash, stolní tenis, šachy, šerm (klasický), šipky, ,,šnorchlování“, tanec, tenis, triatlon, turistika v terénech do 3 500 m n. m. včetně, vodní a plážové atrakce (jízda na tobogánu, jízda na vodním banánu, jízda na vodním šlapadle), vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, windsurfing, další sporty srovnatelné rizikovosti, pokud nespadají do kategorie Zimních sportů, Rizikových sportů nebo Nepojistitelných sportů.

Zimní sporty:

jízda na saních, bobech a skibobech na upravených a veřejně přístupných tratích, krasobruslení, lední hokej, lyžování (včetně běhu na lyžích) a snowboarding na vyznačených a veřejnosti přístupných sjezdovkách a trasách včetně přístupových cest k nim, lyžování a snowboarding na ,,U“ rampě, monoski po vyznačených trasách, snowrafting, snowtubing.

Rizikové sporty:

americký fotbal, bojové sporty, box, bungee jumping (skok na gumovém laně), canyoning za účasti odborného instruktora, cyklokros, dostihový sport, horský ultramaraton, jízda na vodním skútru, judo, karate, kickbox, kitesurfing, námořní jachting, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m včetně, jízda na ,,U“ rampě ve skateparku, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody od II. do III. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, rugby, rybolov na moři, rychlobruslení, řeckořímský zápas, skoky do vody z prkna, surfing, via ferrata stupně obtížnosti A, B a C (rak. klas.), F, MD a D (it. klas.), vysokohorská turistika v terénech nad 3 500 m n.m. do 5 000 m n.m. včetně, vzpírání; jakékoliv organizované sportovní soutěže, závody a tréninky, další sporty srovnatelné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty:

akrobatické lyžování, alpinismus, automobilové a motocyklové sporty všeho druhu, bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu, canyoning bez účasti odborného instruktora, freediving, horolezectví, kaskadérství, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, parašutismus, plochá dráha, potápění do hloubky více než 40 m, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti (dle alpské stupnice hodnocení řek), sjíždění náročných terénů na kole (tzv. ,,downhill“), skeleton, skialpinismus, skikros, skoky na lyžích, snowkiting, speleologie (jeskyňářství), via ferrata stupně obtížnosti D a E (rak. klas.), MOD a ED (it. klas.), výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, vysokohorská turistika v terénech nad 5 000 m n. m., závody motorových člunů a vodních skútrů včetně přípravy na ně, jakékoliv druhy sportů provozované na profesionální úrovni včetně přípravy na ně, další sporty srovnatelné rizikovosti.

Jak postupovat v případě škodné události?

  • V případě vzniku škodné události v zahraničí se telefonicky obraťte na asistenční službu, která Vám poskytne potřebné informace a v případě úrazu nebo onemocnění Vám může doporučit zdravotnické zařízení v místě pobytu.
  • Odkudkoli ze světa je Vám asistenční služba k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce s česky mluvícím operátorem. Pokud se dovoláte pouzena záznamník asistenční služby, nadiktujte své iniciály a telefonní číslo, kam Vám může asistenční služba volat zpět.

Kontakt na asisteční službu:

ČSOB Pojišťovna asistence
Tel.: +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

Pojistné podmínky a další dokumenty: