Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kooperativa asistenční služby

Asistenční služby:

Součástí tohoto produktu jsou následující služby, které zabezpečuje asistenční společnost Mondial Assistance s.r.o., člen skupiny Mondial Assistance Group.

Mondial Assistance s.r.o.
Na Maninách 7
170 00 Praha 7
Česká republika

+420 283 002 772

Rozsah asistenčních služeb:

 • servis nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce
 • doprava pojištěného do zdravotnického zařízení a pomoc při přijetí do zdravotnického zařízení
 • uhrazení finančních nákladů zdravotnickému zařízení
 • repatriace pojištěného do České republiky, jakmile to jeho zdravotní stav dovolí
 • pomoc při získávání náhradních dokladů v případě jejich ztráty nebo odcizení
 • právní pomoc a poskytnutí půjčky na složení kauce v případě neúmyslného porušení zákonů hostitelské země
 • poskytnutí půjčky v případě ztráty nebo odcizení zavazadel
 • telefonické hovory a předání naléhavých zpráv
 • organizace a úhrada nákladů za přepravu tělesných ostatků pojištěného do České republiky, do místa trvalého bydliště
 • úhrada ubytování a dopravy opatrovníka v nutných případech
 • v případě pohřbu v zahraničí jeho organizace a úhrada nákladů za dopravu a ubytování pro jednoho člena rodiny

Hlášení škod

Pojistnou událost můžete oznámit na každé pobočce pojišťovny Kooperativa prostřednictvím formulářů, které Vám zde nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Kooperativa pojišťovna, a. s.
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice

info@koop.cz

+420 957 105 105