Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

AIG Europe Limited cestovní pojištění

 • Pojištění je platné od okamžiku připsání platby pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz.

Jednorázové cestovní pojištění

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 90 dnů;
 • pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě včetně USA a Kanady;
 • pro cesty turistické i pracovní (nemanuální práce);
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů.

Pojištění nelze sjednat:

 • při účasti na organizovaných soutěžích;
 • pro osoby nad 78 let, při provozování zimních a rizikových sportů nad 68 let;
 • pro případ, kdy je pojistníkem právnická osoba nebo OSVČ;
 • pro samostatně cestující nezletilé osoby;
 • pro pracovní cesty (manuální práce);
 • pro cesty do Afghánistánu, Kuby, Iráku a Súdánu.

Základní varianty pojištění:

 • BRONZE - krytí léčebných výloh v zahraničí do limitu 1,5 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění;
 • SILVER - krytí léčebných výloh v zahraničí do limitu 5 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel;
 • GOLD - krytí léčebných výloh v zahraničí do limitu 15 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel.

K základnímu pojištění si můžete připojistit:

Připojištění zrušení (storna) cesty

Můžete si připojistit stornopoplatky za zrušení cesty pro případ:

 • vážného onemocnění, úrazu nebo smrti pojištěného, spolucestujícího, nebo osoby blízké pojištěnému;
 • značné škody na majetku pojištěného vzniklé živelní událostí či trestnou činností;
 • nečekané výpovědi ze strany zaměstnavatele;
 • předvolání k soudu jako svědek.

Základní limity pojistného plnění:

TARIF BRONZE SILVER GOLD
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 1 500 000 Kč 5 000 000 Kč 15 000 000 Kč
repatriace, převoz ostatků 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
zubní ošetření 5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Úrazové pojištění
úplná trvalá invalidita 200 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč
smrt 100 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč
Pojištění zavazadel 30 000 Kč 60 000 Kč
při spoluúčasti 10% z výše škody
na škodu na jedné věci 4 500 Kč
na jednu cennost 4 500 Kč
na všechny cennosti 6 000 Kč
zpoždění nebo ztráta zavazadel 10 000 Kč
Doplňková pojištění
peníze 4 000 Kč pro hotovost
8 000 Kč pro cestovní šeky
2 000 Kč pro děti do 16 let
zpoždění cesty z důvodů na straně dopravce 500 Kč/ 12 hod. (max. 8 000 Kč)
storno cesty z důvodů na straně dopravce 120 000 Kč
zmeškaný odlet/odjezd 60 000 Kč
právní výlohy 60 000 Kč
pas a cestovní doklady 6 000 Kč
Únos 500 Kč za 24 hodin, max. 20 000 Kč
Pojištění zrušení (storna) cesty (pokud je sjednáno)
Maximální limit pojistného plnění 120 000 Kč
Spoluúčast (%) 20%

Sleva za rodinu

Rodina = pojištěná osoba + partner a nezaopatřené děti (do 23 let).

Rekreační sporty (vždy automaticky pojištěny):

Lukostřelba, golf, cyklistika, potápění (avšak pouze do hloubky 20 m), turistika/trekking (pouze do výšky 3.000 m a bez výstroje), vodní lyžování/windsurfing/surfing/šnorchlování, cestování horkovzdušným balónem (rezervované u vašeho tour operátora), hlubokomořské rybaření, plachtění na člunech (parascending over water), kolečkové bruslení, plachtění ve vnitrozemských vodách (nikoliv však jako člen posádky), sjezdové lyžování, snowboarding, fotbal.

Rizikové sporty (pojistitelné s přirážkou):

Monoskiing, heliskiing, lyžování na umělém povrchu, off-piste lyžování nebo snowboarding – mimo vyznačené sjezdovky (pouze v doprovodu s oficiálním průvodcem), skiboarding, sáňkování nebo tobogganing, potápění (nad 20 m hloubky), biatlon, cycle racing, jízda se psím spřežením, vysokohorská turistika (avšak pouze do výšky 5.000 m), lední hokej, jízda na vodním skútru (mimo závodění, bez úrazového pojištění a odpovědnosti za škodu), kitesurfing, jízda na horském kole, pozemní hokej, parašutismus (bez úrazového pojištění), paragliding (bez úrazového pojištění), bungee jumping, kanoistika, jízda na koni, rafting do stupně 3, surfing nebo windsurfing na moři.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění):

Jakákoli škoda vznikající při provozování sportovních aktivit, které nejsou zahrnuty v definici rizikové sporty, profesionální nebo poloprofesionální sporty, jakékoli závodění (mimo pěšího), canyoningu, horolezectví nebo pot holingu (pojištění se rovněž nevztahuje na nebo jakékoliv vybavení použité pro tyto sporty), slaňování, na případy, kdy jste členem posádky na plavidle, které pluje z jedné země do jiné, členem expedice, plachtění, hand gliding, lov, jet biking, jet skiing, parašutismus, bojové umění, vodní rafting nad úroveň 3.

Asistenční služby:

Společnost poskytující služby lékařské pohotovosti, Travel Guard, vám poskytne okamžitou pomoc, pokud onemocníte nebo utrpíte úraz mimo území České republiky. Travel Guard poskytuje 24 hodinovou pohotovost 365 dní v roce a můžete ji kontaktovat na:

Travel Guard
Tel.: +420 225 341 156

Pojistné podmínky:

(nový název od 1.10.2009, do té doby působila v ČR pod názvem AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku)

(nový název od 3.12.2012 AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, do té doby působila v ČR pod názvem Chartis EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku)