222 100 200 Zavoláme vám zpět

Dálniční známky v Evropě 2019

Míříte na svou dovolenou a hledáte informace ohledně dálničních poplatků v Evropě pro rok 2019? Připravili jsme pro vás přehled vybraných evropských zemí s informacemi o výběru dalničních poplatků. Vpřehledu naleznete země se zpoplatněním dalniční známky, mýtných bran, ale i tipů na cestu zdarma.

Kromě cen za mýtný jsme pro vás připravili informaci ohledně možného nákupu online, který každým rokem vstoupá na popularitě. Výhodou je dostupnost a strávený čas při nákupu.

Destinace

Slovensko

Zpoplatnění většiny rychlostních komunikací prostřednistvím dálniční známky je podobné jako u nás v České republice. Dálniční známka je distribuována v elektronické podobě a kromě obvyklých míst jí lze kooupit i online přes internet. Známky jsou k dispozici s platností na 10 dní, 30 dní a rok. Známka je registrovaná k SPZ není zapotřebí mít nálepku na čelním skle. Pro motocylky je průjezd dálnic na Slovensku zdarma.

Ceny dálničních známek na Slovensku pro rok 2019

platnost/vozidlo do 3,5t, přívěsy 01 a 02
10 dní EUR10
30 dní EUR14
rok EUR50

Roční známka je platná od 1.1. příslušného roku do 31.1. následujícího roku, tedy 13 měsíců.

Podrobné informace a zakoupení známky online na www.eznamka.sk, přehled zpoplatněných komunikací najdete na www.ndsas.sk.

Rakousko

Dálnice v Rakousku jsou pro motocykly a vozidla do 3,5 t zpoplatněny pomocí elektronických dalničních známek s platností 10 dní, 2 měsíce a rok. Kromě zpoplatnění dálnic je za průjezd některými komunikacemi či tunely vybíráno úsekové mýtné, které můžete zakoupit na místě nebo pomocí předem zakoupeného jednorázového a ročního lístku.

Ceny dálničních známek v Rakousku pro rok 2019

platnost/vozidlo do 3,5t motorky
10 dní EUR9,20 EUR5,30
2 měsíce EUR26,80 EUR13,40
rok EUR89,20 EUR35,30

Nákup rakouských elektronických dálničních známek a lístků pro úsekové poplatky online na www.shop.asfinag.at

Mapa zpoplatněných úseků v Rakousku:

Rakousko dálnice

Slovinsko

Průjezd dálnic ve Slovinsku zpoplatněn pro vozidla i motocykly prostřednictvím dálniční nálepky. Trochu odlišné je rozdělení vozidel do kategorií pro nákup nálepky – rozhoduej výška nad první nápravou. Pro rychlejší a přesnější určení výšku můžete využít web www.dars.si, kde je uveden seznam změřených vozidel a jejich rozdělení do kategorií. Kromě zpoplatněných dálnic je zpoplatněn i průjezd tunelem mezi Rakouskem a Slovinskem.

Ceny dálničních známek ve Slovinsku pro rok 2019

platnost/vozidlo motocykly vozidla do 3,5t s výškou do 1,3m nad první nápravou vozidla do 3,5t s výškou 1,3m a více nad první nápravou
týden EUR7.5 EUR15 EUR30
měsíc EUR30 EUR60
1/2 roku EUR30
rok EUR55 EUR110 EUR220

Roční dálniční známka je platná od 1.12. předcházejícího roku do 31.1. roku následujícího, tedy 14 měsíců.

Seznam změřených vozidel pro určení cenové kategorie naleznete na webu www.dars.si.

Mapa zpoplatněných úseků ve Slovinsku:

Slovinsko dálnice