Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Roční cestovní pojištění zdarma

Akce byla ukončena k 31.10.2015

Přinášíme vám skvělý dárek k povinnému ručení. Každý, kdo si u nás sjedná povinné ručení, jehož cena včetně slev převýší částku 3.000 Kč na rok, získá jako bonus cestovní pojištění opakovaných výjezdů od AXA ASSISTANCE na rok ZDARMA. Pokud cena povinného ručení nepřesáhne tuto hranici, získáte od nás exkluzivní 65% slevu na dané cestovní pojištění. Cestovní pojištění je platné po dobu 1 roku. Tato akce se vztahuje na veškeré objednávky povinného ručení.

Nově s námi můžete ušetřit ještě více! Sjednejte si výhodné povinné ručení za skvělou cenu a získejte cestovní pojištění na rok zdarma. Cestujte do zahraničí kolikrát chcete a s pojištěním na cesty si nedělejte starosti.

Popis produktu:

 • cestovní pojištění opakovaných výjezdů
 • pro turistické cesty
 • délka jedné cesty až 90 dní
 • pojištění je platné po dobu 1 roku
 • územní platnost: Evropa a vybrané státy Středozemního moře
 • krytí léčebných výloh v zahraničí a asistence (z cestovního pojištění)
 • běžné rekreační a zimní sporty
 • cestovní pojištění se řídí pojistnými podmínkami: VPPCP-SPS-OV ze dne 1. července 2014

Přehled pojistného plnění

Předmět pojištění Limit pojistného plnění
Pojistný program: REFERENCE
Evropa
PLV Celkový limit léčebných výloh 1,5 mil Kč
repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV
limit na ošetření zubů na pojistné období 6.000 Kč
doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV
ubytování doprovázející osoby 100 EUR / noc; max. 10 nocí
doprava příbuzného na návštěvu reálné náklady do limitu PLV
ubytování příbuzného na návštěvu 100 EUR / noc; max. 10 nocí
PAS Turistické informace ano
Lékařské informace ano
Telefonická pomoc v nouzi ano
Tlumočení a překlady ano
SPORT Běžné rekreační a zimní sporty ano

Podmínky akce:

 • cena povinného ručení včetně slev přesáhne 3.000 Kč = cestovní pojištění opakovaných výjezdů AXA ASSISTANCE na rok zdarma (s možností zvýhodněného připojištění rodiny)
 • cena povinného ručení včetně slev nepřesáhne či je rovna 3.000 Kč = 65% sleva na roční cestovní pojištění opakovaných výjezdů AXA ASSISTANCE
 • řádné zaplacení povinného ručení nebo povinného ručení včetně doplatku za cestovní pojištění

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Varianty pojištění AXA Assistance

 • Reference
 • Reference včetně připojištění rodiny

Rodina = hlavní pojištěná osoba uvedená na smlouvě + manžel/manželka, partner/partnerka nebo druh/družka + neomezený počet jejich nezletilých dětí (pojištěné osoby mohou cestovat i samostatně)

Proč si vybrat rodinnou variantu cestovního pojištění?

Rodinná varianta se vztahuje taktéž na:

 • manžela / manželku, druha / družku nebo partnera / partnerku
 • a dále na neomezený počet nezletilých dětí

Pojištění se vztahuje na veškeré pojištěné osoby i v případech, kdy cestují samostatně.

Pojistný program cestovního pojištění
Cena povinného ručení Plná roční cena CP Naše roční cena CP
Reference více než 3.000 Kč 1.580 Kč ZDARMA
Reference včetně připojištění rodiny více než 3.000 Kč 2.380 Kč 600 Kč
Reference 3.000 Kč a méně 1.580 Kč 553 Kč
Reference včetně připojištění rodiny 3.000 Kč a méně 2.380 Kč 833 Kč

Smluvní ujednání

Toto pojištění obsahuje pojištění léčebných výloh do limitu 1.500.000 Kč v rámci Evropy a vybraných států Středozemního moře. Nedílnou součástí je i pojištění asistenčních služeb (k cestovnímu pojištění) 24 hodin 7 dní v týdnu. Dále pojištění zahrnuje běžné rekreační a zimní sporty dle definice VPP.

Úhradou pojistného POV zároveň potvrzujete obeznámení se se Všeobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojištění opakovaných výjezdů (VPPCP-SPS-OV) ze dne 1. července 2014. Cestovní pojištění sjednala ve Váš prospěch společnost Top-Pojištění.cz s.r.o., IČO 27388239, skupinovou pojistnou smlouvou číslo 10262/86192 u pojistitele INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člena skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050 Brusel, Belgie, jednajícího prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČO 28225619.

Cestovní pojištění nabývá platnosti po zaplacení POV a cestovního pojištění na náš účet a to od 00:00 hod. dne následujícího po datu přijetí poslední platby. O této skutečnosti Vás budeme informovat emailem.

Asistenční služby:

Asistenční služba poskytuje pomoc 24 hodin denně v českém jazyce při nenadálých událostech krytých cestovním pojištěním:

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Tel.: +420 272 101 065

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ