222 100 200 Zavoláme vám zpět

Ochrana osobních údajů

Komunikace při zadávání údajů může být chráněna prostřednictvím šifrovaného kódu SSL (Secure Socker Layer), který Vám zaručí bezpečný přenos veškerých zadaných údajů. Po odeslání do našeho systému i v průběhu celého trvání Vaší pojistné smlouvy jsou data chráněna a zabezpečena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

SSL certifikát zaručuje dvě důležité věci :

  • Jednoznačnou identifikaci webového serveru, kam klient svá data zasílá. Máte tedy jistotu, že informace zasíláte právě a pouze nám. Americká společnost Thawte je v současné době nejvíce používaná certifikační autorita na světě, jejích služeb v oblasti zabezpečení dat využívá několik tisíc firem na celém světě, včetně gigantů jako IBM nebo Microsoft. Certifikační autority jsou subjekty, které vydávají certifikáty a tím garantují jednoznačnou identifikaci serverů, které jejich certifikáty používají. U certifikátu, který není vytvořen společností Thawte, resp. světovou certifikační autoritou, Vás Váš prohližeč upozorní na riziko ztráty bezpečnosti u “neznámého” certifikátu. U certifikátu serveru top-pojisteni.cz se tak nestane, neboť ten je Vaším prohližečem ověřen právě prostředníctvím služby certifikační autority Thawte.
  • Neméně důležitým faktem je to, že se prostřednictvím certifikátu zašifrují veškerá citlivá data (např. rodné číslo), která se v rámci komunikace vyměňují mezi klientem a serverem. Šifruje se privátní část tohoto certifikátu, kterou zná pouze web server top-pojisteni.cz. Toto šifrování je u stávajících webových prohlížečů o síle 128 bitů a není ho možno současnými prostředky rozluštit (dekódování by trvalo nejrychlejšímu počítači na světě několik stovek let), proto není divu, že v současné době není znám ani jediný případ jeho rozluštění.